Nauka dla Społeczeństwa

29.11.2023
PL EN
08.11.2023 aktualizacja 08.11.2023

Konkurs na pracę dyplomową/doktorską o wysiedleniach lub uchodźcach

Adobe Stock Adobe Stock

Autorzy i autorki obronionych niedawno na uczelniach lubelskich prac dyplomowych lub rozpraw doktorskich o przymusowych wysiedleniach lub uchodźctwie mogą wziąć udział w konkursie UNHCR oraz UMCS i KUL.

Biuro Terenowe Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Lublinie (UNHCR) we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II ogłosiły konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką/inżynierską i magisterską) i doktorską w dziedzinie wysiedleń przymusowych oraz uchodźstwa.

Do konkursu można zgłaszać prace napisane i pomyślnie obronione na dowolnej uczelni województwa lubelskiego między 1 stycznia 2021 r. a 30 września 2023 roku.

Poprzez tę inicjatywę organizatorzy chcą zwrócić uwagę na kwestie związane ze zjawiskiem przymusowych wysiedleń i uchodźstwa oraz zwiększyć świadomość społeczną w zakresie problemów osób dotkniętych tym zjawiskiem.

Udział w konkursie ma też zachęcić do badań naukowych w tej dziedzinie oraz przyczynić się do rozwoju działań mających na celu poprawę sytuacji uchodźców i osób przymusowo przesiedlonych.

Zgłoszenia (w wersji online) przyjmowane będą do 19 listopada br. (godz. 23:59), natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia 2023 roku.

Laureaci konkursu będą mieli szansę zdobyć nagrody, w tym laptopy dla zdobywców pierwszych miejsc, vouchery na pomoce dydaktyczne o wartości 2 tys. zł dla drugich miejsc oraz wyróżnienia dla miejsc trzecich.

Ponadto, zwycięzcy będą mieli okazję do promocji swoich prac w mediach akademickich i lokalnych oraz publikacji abstraktów w czasopismach naukowych UMCS i KUL.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zamieszczone są na stronie UMCS. 

Nauka w Polsce

lt/ bar/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023