Pięć politechnik jednoczy siły przeciwko hałasowi na drogach

Źródło: Politechnika Białostocka
Źródło: Politechnika Białostocka

Nowych metod redukcji hałasu na drogach i w ich otoczeniu szukają wspólnie drogowcy i naukowcy z pięciu uczelni. Na terenie całego kraju sprawdzą m.in. jak zmienia się "klimat akustyczny" w zależności od typu nawierzchni oraz rodzaju i prędkości pojazdów.

Wspólne przedsięwzięcie NCBR i GDDKiA pod nazwą „Rozwój Innowacji Drogowych – RID” realizują politechniki: Krakowska (lider konsorcjum), Białostocka, Rzeszowska, Warszawska i Wrocławska. Naukowcy pracują nad obniżeniem poziomu hałasu generowanego przez samochody na nawierzchniach asfaltowych, betonowych i innych.

Jak poinformowała Politechnika Białostocka, pracownicy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku przeanalizują, jak wpływa rodzaj nawierzchni drogowej na hałaśliwość dróg. Uwzględnią przy tym rodzaj i prędkość pojazdów samochodowych. Następnie opracują nowe współczynniki, które powiążą poziom hałasu toczenia pojazdów samochodowych różnych kategorii (w tym także pojazdów o napędzie elektrycznym) z charakterystyką nawierzchni.

"Obecnie stosowane współczynniki nie uwzględniają nowych technologii budowy górnych warstw nawierzchni drogowych oraz pojazdów o napędzie elektrycznym" – podkreśla dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej PB prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk.

Odcinki testowe zostaną wyznaczone na nawierzchniach o różnej charakterystyce, zarówno asfaltowych, jak i betonowych, na terenie całego kraju. W ramach pomiarów terenowych będą ustalone wartości maksymalnego poziomu hałasu toczenia różnych kategorii pojazdów samochodowych w zależności od prędkości jazdy i charakterystyki nawierzchni drogowej.

Badania poziomu hałasu toczenia pojazdów samochodowych będą wykonywane przez zespół drogowców z Politechniki Białostockiej metodą statystycznego przejazdu (Statistical Pass-By method - SPB), a w odniesieniu do pojazdów o napędzie elektrycznym metodą kontrolowanego przejazdu (Controlled Pass-By method – CPB).

Docelowo eksperci chcą pomóc zarządcom dróg samochodowych oceniać, czy akustyczne właściwości nawierzchni drogowych spełniają wymagania środowiskowe. Ma to związek z faktem, że Komisja Europejska ustanowiła podstawową metodę CNOSSOS-UE do prognozowania i oceny hałasu w środowisku.

Badania poziomu hałasu toczenia pojazdów samochodowych będą wykonywane metodą statystycznego przejazdu (Statistical Pass-By method - SPB), a w odniesieniu do pojazdów o napędzie elektrycznym metodą kontrolowanego przejazdu (Controlled Pass-By method – CPB).

Obok badania wpływu nawierzchni na poziom hałasu w otoczeniu dróg, inżynierowie z innych politechnik zajmą się takimi problemami, jak: aktywne metody ochrony przed hałasem, zieleń jako element łagodzący oddziaływanie hałasu drogowego, ekrany akustyczne – ich rodzaje oraz skuteczność, trwałość akustyczna i techniczna, problemy hałasu od urządzeń dylatacyjnych na mostach, redukcja poziomu hałasu oraz procedury doboru możliwych do zastosowania zestawów powyższych rozwiązań obniżających poziom hałasu zarówno w warunkach pełnej jak i ograniczonej dostępności terenu.

Konsorcjum uzyskało dofinansowanie dwuletniego projektu badawczego pt. „Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania - INREH” - po połowie z NCBR i GDDKiA.

Nauka w Polsce

kol/ agt/
 

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. Adobe Stock

    Ekspert: roboty trzeba nauczyć zasad fizyki rządzących światem

  • Fot. Adobe Stock

    Powstał program do sprawdzania, czy rozmawialiśmy online z prawdziwą osobą

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera