Nauka dla Społeczeństwa

11.12.2023
PL EN
03.07.2023 aktualizacja 03.07.2023

Blisko 45 mln zł na stypendia szefa MEiN dla wybitnych młodych naukowców

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Blisko 45 mln zł przeznaczył minister edukacji i nauki na stypendia dla 230 wybitnych młodych naukowców, w tym 37 doktorantów. Przez 3 lata będą oni otrzymywali wsparcie w wysokości blisko 5,4 tys. zł miesięcznie.

W piątek na stronie MEiN podano, że szef resortu nauki przyznał stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1828 wniosków o przyznanie stypendium. Były one oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców metodą punktową – w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki.

"Podobnie, jak w ubiegłym roku, Minister Edukacji i Nauki, wyłaniając kandydatów do stypendium, stosował podejście wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych, które polega na przyznawaniu w dyscyplinach podobnej liczby stypendiów. Tym samym młodzi naukowcy konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny. Podejście to gwarantuje młodym naukowcom równy dostęp do stypendiów, niezależnie od dyscypliny, w której prowadzą działalność naukową" - czytamy w komunikacie resortu.

Stypendia Ministra otrzymali młodzi naukowcy reprezentujący 51 dyscyplin naukowych i artystycznych. Minimalne progi punktowe uprawniające do otrzymania stypendium były różne, w zależności od dyscypliny i statusu młodego naukowca - doktorant albo osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona w podmiocie szkolnictwa wyższego i nauki lub nauczyciel akademicki nieposiadający stopnia doktora.

Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. Będą wypłacane młodym naukowcom przez podmiot, który wnioskował o przyznanie stypendium.

Najwięcej stypendiów zostało przyznanych młodym naukowcom zgłoszonym przez: Uniwersytet Warszawski – 24 stypendia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 18 stypendiów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 12 stypendiów.

Informacja na temat stypendiów, w tym lista stypendystów, są dostępne na stronie internetowej MEiN. (PAP)

Nauka w Polsce, Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023