Nauka dla Społeczeństwa

28.03.2023
PL EN
09.03.2023 aktualizacja 09.03.2023

MEiN: Do 15 marca trwa nabór na członków Komisji Ewaluacji Nauki

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Do 15 marca trwa nabór kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki. Kadencja KEN rozpoczyna się 1 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2027 r. - podało w czwartek Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Do zadań Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) należy m.in. przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej, przygotowanie projektów wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji.

KEN sporządza też opinie i oceny w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy, ewaluuje jakość kształcenia w szkołach doktorskich. Eksperci w tym organie sporządzają też analizy w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich. Współpracują także z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

Kandydatów do KEN mogą zgłosić uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe. Wskazać mogą po jednym kandydacie w każdej dziedzinie nauki i sztuki, w której prowadzą działalność naukową, jeżeli w co najmniej jednej dyscyplinie w tej dziedzinie posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ i nie posiadają kategorii naukowej C.

Nabór kandydatów trwa do 15 marca 2023 r. Kadencja KEN rozpoczyna się 1 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2027 r.

"Szukamy osób cieszących się najwyższym autorytetem naukowym w środowiskach zajmujących się problematyką wchodzącą w zakres poszczególnych dyscyplin, a także posiadających wybitne osiągnięcia naukowe" - czytamy na stronie MEiN.

Pierwsza kadencja KEN została przedłużona na mocy noweli ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pierwotnie kadencja ekspertów miała potrwać do 31 grudnia 2022 r, a po zmianach - potrwa do 31 marca 2023 r. Jest to spowodowane przedłużającym się procesem ostatecznych decyzji w sprawie przyznania kategorii naukowych.(PAP)

Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023