Nauka dla Społeczeństwa

28.05.2023
PL EN
15.04.2022 aktualizacja 15.04.2022

20-22 kwietnia odbędą się warsztaty kardiologii interwencyjnej WCCI

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Choroby strukturalne serca, interwencyjne leczenie udaru mózgu i przewlekłe niedrożności tętnic wieńcowych będą tematami poruszanymi na międzynarodowej konferencji z zakresu kardiologii interwencyjnej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia w wersji hybrydowej.

„Szacuje się, że choroby sercowo-naczyniowe odpowiedzialne są za połowę wszystkich zgonów w Polsce, a nasz kraj charakteryzuje się przedwczesną umieralnością mężczyzn poniżej 65 roku życia. Niewydolność serca to jedna z częstszych chorób sercowo-naczyniowych, która dotyka w Polsce średnio 1 na 5 osób. To choroba, z którą na co dzień zmaga się niemal milion Polaków. Skala problemu jest zatem znacząca i niezbędne są kompleksowe i systemowe działania w celu przeciwdziałania rozwojowi epidemii chorób serca w Polsce” – podkreślają organizatorzy warsztatów w komunikacie przesłanym do mediów.

Społecznym celem warsztatów WCCI - jak zaznaczyli - jest zwrócenie uwagi na potrzeby pacjentów kardiologicznych w Polsce oraz konieczność zapewnienia im kompleksowej opieki kardiologicznej.

Szczegółowe informacje i program na stronie internetowej.

mat. prasowe
mat. prasowe

W programie konferencji znajduje się seria warsztatów poświęconych wewnątrznaczyniowej diagnostyce obrazowej i czynnościowej oraz leczeniu najciężej chorych pacjentów, wymagających urządzeń wspomagania funkcji lewej komory serca.

Wśród głównych zagadnień przewidziano tematy takie, jak rewaskularyzacja tętnic wieńcowych ze szczególnym uwzględnieniem wielonaczyniowej choroby wieńcowej; przewlekłe niedrożności tętnic wieńcowych; choroby pnia lewej tętnicy wieńcowej; bifurkacje wieńcowe; choroby strukturalne serca, w tym interwencje na zastawce aortalnej i mitralnej, a także zamykanie uszka lewego przedsionka; interwencyjne leczenie udaru mózgu.

„Kontynuujemy cieszące się dużym powodzeniem mini-warsztaty poświęcone leczeniu: przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (WAR-CTO) oraz zabiegom trudnym, przeznaczone dla zaawansowanych operatorów (WAR-CHIP). Tradycyjnie, w trakcie Warsztatów zaplanowane są obok prezentacji, wcześniej nagranych szkoleniowych filmów w formacie „live-in-a box” – również transmisje na żywo z renomowanych ośrodków w Warszawie, Krakowie i Białymstoku" – napisali organizatorzy.

Warsztaty odbywają się pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz we współpracy z EAPCI i EuroPCR. W tworzeniu programu wzięli udział przedstawiciele Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK, Euro CTO Club oraz grupa Euro 4C EAPCI.

Pierwsza edycja WCCI pod nazwą zachodniopomorskich Warsztatów Hemodynamicznych odbyła się wiosną 1997 roku w Szczecinie i uczestniczyło w niej ponad sto osób. Obecnie konferencje WCCI gromadzą corocznie około 1000 uczestników, w tym: kardiologów, kardiologów interwencyjnych i kardiochirurgów z Polski oraz ze świata, a także przedstawicieli innych dziedzin medycyny zaangażowanych w leczenie kardiologiczne pacjentów - anestezjologów, angiologów, chirurgów naczyniowych, radiologów, neurologów, pielęgniarki i techników medycznych oraz studentów kierunków medycznych.

Organizatorzy przypominają, że polskie społeczeństwo starzeje się - i zaznaczają, że również w tym kontekście coroczne spotkania WCCI sprzyjają edukacji i wymianie międzynarodowej kardiologicznej wiedzy i doświadczeń, a także podniesieniu poziomu praktycznej wiedzy w zakresie leczenia chorób serca i naczyń, co przekłada sie na lepszą opiekę nad pacjentami kardiologicznymi w Polsce i poprawę jakości ich życia.

Serwis Nauka w Polsce jest patronem medialnym konferencji.

uka/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023