Nauka dla Społeczeństwa

04.12.2022
PL EN
31.03.2022 aktualizacja 31.03.2022

Kilkuset lekarzy przyjedzie w 2023 roku do Olsztyna na Kongres Polonii Medycznej

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Kilkuset lekarzy z całego świata przyjedzie w 2023 roku do Olsztyna na Kongres Polonii Medycznej. Kongres będzie jednym z elementów obchodów 550. rocznicy urodzin astronoma, ekonomisty, ale też lekarza Mikołaja Kopernika.

W środę w Rektoracie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sygnatariusze podpisali list intencyjny w sprawie organizacji XI Kongresu Polonii Medycznej i IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich.

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Jerzy Przyborowski podkreślił znaczenie wydarzenia dla regionu.

"To niezwykłe, że możemy zorganizować Kongres w Olsztynie, na Warmińsko - Mazurskim Uniwersytecie. W 2023 roku obchodzić będziemy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, znamienitego uczonego, który żył i tworzył na Warmii przez ponad 40 lat. Zależy nam na tym, by osoby, które będą odwiedzać Olsztyn w tym czasie, mogły się ze spuścizną Kopernika zapoznać"- dodał prof. Przyborowski.

Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, dr Kornelia Król z Chicago przypomniała, że reprezentuje ona organizację, która działa od połowy lat 90. XX wieku i zrzesza związki lekarzy poza granicami Polski. "To 18 organizacji działających w krajach byłego Związku Radzieckiego oraz krajach zachodnich. Jednym z celów Federacji jest organizacja kongresów, które odbywają się w Polsce co trzy lata. Kongresy są organizowane wspólnie z samorządem lekarskim a Wspólnota Polska wspiera finansowo przyjazd lekarzy zza wschodniej granicy"- wyjaśniła.

Dodała, że wydarzenie ma stworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz podtrzymywania więzi lekarzy i naukowców identyfikujących się z polską kulturą i językiem. Wskazała, że kongresy mają swoją ustaloną tematykę i w przyszłym roku będzie ona dotyczyć wyzwań medycyny XXI wieku w sytuacji popandemicznej, a w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, także przyszłości ukraińskich lekarzy.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podkreślił, że organizacja światowego zjazdu daje dużą szansę zarówno w kwestiach związanych z rozwojem medycyny w Olsztynie, ale jest to też szansa na promocję regionu. "Jesteśmy przekonani, że kto raz przyjedzie na Warmię i Mazury, będzie tu wracał i będzie promował te strony wśród swoich znajomych" - dodał.

Dr Anna Lella z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej wskazała, że kongres będzie platformą wymiany doświadczeń lekarzy z całego świata i będzie służył pacjentom.

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Bonisławski mówił, że region warmińsko- mazurski powinien mieć szansę na oferowanie standardów leczenia i finansowanie, tak jak wszystkie inne regiony Polski oraz kraje rozwinięte. "Kongres, który zgromadzi wybitnych przedstawicieli medycyny polskiego pochodzenia, ale też lekarzy z Polski, będzie doskonałym miejscem by pokazać osiągnięcia medycyny i znakomitych naukowców" - dodał.

"Wspólnota od 30 lat wspiera Polonię w różnych obszarach głównie w oświacie, kulturze, sporcie. Pandemia sprawiła, że także w obszarze medycyny potrzebna jest pomoc Polakom na Wschodzie. Po agresji Rosji na Ukranie tematem będą także potrzeby medycyny na Wschodzie" - dodał.

Władze samorządowe Olsztyna oraz regionu zadeklarowały pomoc i wsparcie przy organizacji Kongresu. Marszałek woj. Marek Brzezin przypomniał, że Warmia pełna jest miejsc związanych z wielkim astronomem. To m.in. oryginalna tablica astronomiczna Mikołaja Kopernika na olsztyńskim zamku, miejsce pochówku astronoma we Fromborku, czy turystyczny szlak kopernikowski. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka

ali/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022