Nauka dla Społeczeństwa

24.04.2024
PL EN
03.02.2022 aktualizacja 03.02.2022

Uniwersytet Śląski wdraża Plan Równości Płci

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Poszanowanie różnorodności, równowaga płci w procesach i podmiotach decyzyjnych, przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym seksualnej – to cele Planu Równości Płci, którego wdrażanie rozpoczął właśnie Uniwersytet Śląski w Katowicach.

"Nade wszystko kładziemy nacisk na rozwój świadomości i wrażliwości na kwestie poszanowania oraz równości szans rozwoju" - powiedziała w środę PAP prorektorka ds. rozwoju kadry Uniwersytetu Śląskiego prof. Ewa Jarosz.

"Według naszych założeń pierwsze miesiące będą poświęcone diagnozowaniu i rozpoznawaniu sytuacji oraz potrzeb różnych grup społeczności Uniwersytetu poprzez różnego rodzaju działania badawcze. Opracowujemy już agendę konkretnych aktywności i działań. Wdrażanie planu to element szerszej układanki całej polityki równego traktowania" – dodała.

Plan Równości Płci to program strategiczny na lata 2022–2024, który określa cele oraz działania, jakie będą podejmowane na rzecz wyrównywania szans rozwoju osób stanowiących wspólnotę uniwersytetu, bez względu na płeć. Proponowane działania dotyczą sfery zawodowej, uczenia się oraz dobrostanu wszystkich osób pracujących i uczących się w uniwersytecie.

Wśród stawianych sobie przez społeczność uczelni celów jest podniesienie świadomości i zmiana postaw w obszarze równości płci i poszanowania różnorodności w procesie edukacji i prowadzonych badań. Rekrutacja oraz wspieranie rozwoju kadry mają sprzyjać jej różnorodności, a także zapewniać równe szanse bez względu na płeć. Przyjęte rozwiązania mają też ułatwiać zachowanie równowagi między obowiązkami zawodowymi i prywatnymi pracujących rodziców i opiekunów oraz osób uczących się w uniwersytecie, bez względu na płeć, a także zapewnić równowagę płci i różnorodności w procesach i podmiotach decyzyjnych. Wreszcie – mają one przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy seksualnej.

Program ma charakter ewolucyjny i partycypacyjny – jego rozwój będzie oparty na diagnozach, ewaluacji oraz na uczestnictwie wszystkich chętnych osób. Wkrótce ma być udostępniany adres mailowy, pod który osoby ze społeczności Uniwersytetu Śląskiego będą mogły zgłaszać swoje propozycje. Dotychczas nad planem pracował kilkudziesięcioosobowy zespół, składający się z przedstawicieli pracowników naukowych, administracyjnych, studentów i doktorantów.

"Mocną część tych działań adresujemy w kierunku rozwoju świadomości i eliminacji stereotypów myślenia o sobie i innych w kontekście płci. To niezwykle potrzebny rodzaj działań. Poruszanie i promowanie problemów równości płci uwrażliwia na ten temat. Nawet w gronie osób tworzących Plan Równości Płci, po miesiącach pracy obserwujemy sami u siebie coraz większą wrażliwość na te kwestie" – wskazała prof. Ewa Jarosz.

Jak poinformowała, do końca marca ma powstać glosariusz opracowywany obecnie przez grupę językoznawczyń i językoznawców, zawierający propozycje żeńskich lub neutralnych określeń różnych funkcji i nazw w sferze akademickiej. Można będzie z nich korzystać, zmieniając np. stopkę adresową w poczcie służbowych, czy tabliczkę na drzwiach gabinetu.

Prof. Ewa Jarosz podkreśliła, że powstanie planu to przede wszystkim efekt wewnętrznej potrzeby przedstawicieli społeczności uczelni, a prace nad nim rozpoczęły się w październiku 2020 r. Wpisuje się on jednak w politykę równości płci Unii Europejskiej, zwłaszcza strategię na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020 – 2025. Spełnia też kryteria określone w programie "Horyzont Europa. Badania i Innowacje. Program UE na lata 2021-2027". Możliwość ubiegania się o środki z tego programu jest otwarta jedynie dla instytucji – w tym uczelni – które realizują politykę równościową.

2022 r. to – według założeń zespołu – czas na opracowanie agendy aktywności i procedur równościowych lub korektę procedur istniejących. W przyszłym roku będą realizowane zaplanowane wcześniej aktywności, zaś w 2024 r. zaplanowano ewaluację i walidację Planu Równości Płci w Uniwersytecie Śląskim.

Autorka: Anna Gumułka

lun/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024