Uczelnie i instytucje

KE zapowiada nowe inicjatywy dla wzmocnienia współpracy europejskich uniwersytetów

źródło: Fotolia
źródło: Fotolia

Zwiększenie liczby sojuszy uniwersytetów europejskich, wsparcie inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej, działania na rzecz utworzenia wspólnego dyplomu europejskiego, zakładają dwie inicjatywy na rzecz szkolnictwa wyższego, które ogłosiła Komisja Europejska.

O dwóch przyjętych przez Komisję Europejską nowych inicjatywach – europejskiej strategii na rzecz uniwersytetów oraz o wniosku KE dotyczącym zalecenia Rady UE w sprawie budowania mostów na rzecz skutecznej europejskiej współpracy w szkolnictwie wyższym - poinformował wydział prasy przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

"Propozycje przyniosą korzyści całemu sektorowi szkolnictwa wyższego, ale przede wszystkim studentom. Aby umożliwić im prawdziwie europejską ścieżkę nauki i doświadczenia, potrzeba nowoczesnych transnarodowych kampusów zapewniających łatwy dostęp do mobilności za granicą. Jesteśmy gotowi połączyć siły z państwami członkowskimi i instytucjami szkolnictwa wyższego w całej Europie. Wspólnymi siłami możemy zbliżyć edukację, badania naukowe i innowacje w służbie społeczeństwu. Sojusze europejskich szkół wyższych przecierają ten szlak; do połowy 2024 r. wsparcie z budżetu europejskiego otrzyma do 60 sojuszy europejskich szkół wyższych, w których skład wchodzi ponad 500 europejskich uniwersytetów" - powiedziała komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel, cytowana w prasowym komunikacie.

W Europie działa prawie 5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego, 17,5 mln studentów uczelni wyższych, 1,35 mln nauczycieli w sektorze szkolnictwa wyższego oraz 1,17 mln naukowców.

W europejskiej strategii na rzecz uniwersytetów zaproponowano szereg działań mających na celu wsparcie europejskich uniwersytetów w realizacji czterech celów takich jak: wzmocnienie europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego i badań naukowych; umocnienie uniwersytetów jako ostoi europejskiego stylu życia poprzez działania wspierające ukierunkowane na rozwój kariery akademickiej i badawczej; wzmocnienie pozycji uniwersytetów jako kluczowych podmiotów zmian dokonujących się w ramach dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej; podkreślenie roli uniwersytetów jako siły napędowej dla globalnego znaczenia i przywództwa Europy - napisano w komunikacie KE.

Wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady Unii Europejskiej ma umożliwić europejskim instytucjom szkolnictwa wyższego ściślejszą i głębszą współpracę, ułatwić: wdrażanie wspólnych transnarodowych programów i działań edukacyjnych, łączenie umiejętności i zasobów czy przyznawanie wspólnych dyplomów. Jest to - informuje KE - zaproszenie dla państw członkowskich do podjęcia działań i stworzenia odpowiednich warunków na szczeblu krajowym, aby umożliwić ściślejszą i zrównoważoną współpracę transnarodową, bardziej skuteczną realizację wspólnych działań edukacyjnych i badawczych oraz wykorzystanie narzędzi europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.

Europejski wymiar szkolnictwa wyższego i badań naukowych zostanie wzmocniony przez cztery inicjatywy przewodnie.

Do połowy 2024 r. do 60 ma zwiększyć się liczba sojuszy uniwersytetów europejskich, obejmujących 500 uczelni z pomocą orientacyjnego budżetu programu Erasmus+ na lata 2021-2027 wynoszącego 1,1 mld euro. Celem inicjatywy jest rozwój współpracy w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji, utworzenie europejskich kampusów międzyuniwersyteckich, do których studenci, kadra i naukowcy z całej Europy będą mogli bez przeszkód udać się i wspólnie tworzyć nową wiedzę w różnych krajach i dyscyplinach.

Podjęte zostaną działania na rzecz statusu prawnego sojuszy instytucji szkolnictwa wyższego, objęte programem pilotażowym Erasmus+ na 2022 r., umożliwiające im łączenie zasobów, umiejętności i atutów.

KE zapowiada też działania na rzecz utworzenia wspólnego dyplomu europejskiego w celu uznania wartości doświadczeń transnarodowych w zakresie kwalifikacji studentów uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie wyższym oraz ograniczenia formalności administracyjnych przy realizacji wspólnych programów studiów.

Planowane jest też zwiększenie skali inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej poprzez przyznawanie indywidualnego identyfikatora europejskiego studenta dostępnego dla wszystkich mobilnych studentów w 2022 r. oraz wszystkich studentów na europejskich uniwersytetach do połowy 2024 r.

Jak czytamy w prasowym komunikacie, Komisja zaprasza Radę, państwa członkowskie i uniwersytety do dyskusji na temat europejskiej strategii na rzecz uniwersytetów. Również wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie budowania mostów na rzecz skutecznej europejskiej współpracy w szkolnictwie wyższym omówiony zostanie z państwami członkowskimi.

Przyjęte 1 grudnia 2020 r. konkluzje Rady UE w sprawie nowej europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) podkreślają, że należy rozwijać powiązania między EPB, europejskim obszarem szkolnictwa wyższego oraz elementami europejskiego obszaru edukacji dotyczącymi szkolnictwa wyższego. W rezolucji z dnia 26 lutego 2021 r. Rada uznała ustanowienie programu transformacji szkolnictwa wyższego za konkretne działanie zajmujące priorytetowe miejsce w obszarze szkolnictwa wyższego.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera