Nauka dla Społeczeństwa

05.02.2023
PL EN
18.02.2022 aktualizacja 21.02.2022

30 tys. euro do wygrania w konkursie „Nowy Europejski  Bauhaus”

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

30 tys. euro mogą wygrać laureaci konkursu organizowanego przez Komisję Europejską „Nowy Europejski Bauhaus”. Równolegle można wygrać 15 tys. euro w konkurencji „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu”. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego - poinformował w piątek resort nauki.

Nowy Europejski Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) jest horyzontalnym projektem ekologiczno-gospodarczo-kulturalnym, zainicjowanym przez Ursulę von der Leyen, Przewodniczącą Komisji Europejskiej. Program ma wspierać dążenia do neutralności dla klimatu w Europie do 2050 r. - przypomniano w informacji prasowej przesłanej przez MEiN.

Komisja Europejska przeznaczyła w latach 2021-2022 85 mln euro na finansowanie projektów w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu. Finansowanie pochodzi z różnych programów UE, takich jak program w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa (zwłaszcza misje HE), program LIFE na rzecz środowiska i klimatu oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. "W ramach działań powstanie także laboratorium Nowego Europejskiego Bauhausu, czyli ośrodek analityczno-projektowy, w którym będą wspólnie opracowywane prototypy, testowane narzędzia oraz przygotowywane rozwiązania i zalecenia w dziedzinie polityki" - napisano w informacji prasowej.

Od stycznia 2022 r. punktem kontaktowym programu w Polsce jest Centrum Łukasiewicz.

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie „Nowy Europejski Bauhaus” upływa 28 lutego o godz. 19.00.

Projekty można zgłaszać w ramach czterech obszarów. Pierwszy z nich nazwano "Powrót do natury". Chodzi o projekty, które zbliżają jednostki i społeczności do natury, przyczyniają się do rewitalizacji naturalnych ekosystemów i zapobiegają utracie bioróżnorodności lub skłaniają do ponownego rozważenia ich relacji z naturą w perspektywie skoncentrowanej na życiu jako alternatywy dla perspektywy skoncentrowanej na człowieku.

Drugi to "Odzyskanie poczucia przynależności" - są to projekty, które przyczyniają się do budowania poczucia przynależności, „ducha” lub „znaczenia” miejsc, społeczności (w których jednostki należą do grupy) lub dóbr i w ramach których docenia się różnorodność. Obszar trzeci dotyczy "nadania priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują" – i obejmuje projekty, które przyczyniają się do zaspokajania potrzeb terytoriów, społeczności i jednostek wymagających szczególnej i pilnej uwagi ze względu na specyficzne cechy ekonomiczne, społeczne lub fizyczne.

Obszar czwarty to "kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia w kategoriach cyklu życia produktu". Promuje on projekty, które przyczyniają się do transformacji ekosystemów przemysłowych w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk zgodnych z zasadą obiegu zamkniętego, z uwzględnieniem odpowiednich aspektów społecznych.

Wnioski w konkurencji „Nowy Europejski Bauhaus” mogą składać osoby fizyczne lub organizacje (organy administracji terytorialnej, autorzy lub organizatorzy projektów itp.). W konkurencji „Wschodzące gwiazdy nowego europejskiego Bauhausu” wnioski mogą składać osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych, które w momencie zakończenia naboru (28 lutego) nie ukończyły jeszcze 30 roku życia.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej. (PAP)

uka/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023