Ministerstwo Edukacji i Nauki

16.05.2022
PL EN
30.12.2021 aktualizacja 30.12.2021

Rok 2021 - szkolnictwo wyższe

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił, że dąży do tego, aby w nowym okresie ewaluacyjnym nauka o rodzinie stała się dyscypliną naukową. W październiku Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną pakietem wolności akademickiej.

Przemysław Czarnek, który 1 stycznia objął kierowanie nowym Ministerstwem Edukacji i Nauki, szybko musiał nauczyć się funkcjonowania w pandemicznych warunkach: nauczania zdalnego i hybrydowego, zamykania i otwierania szkół.

SZKOLNICTWO WYŻSZE

------------------

STYCZEŃ

30.01 - Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, że dąży do tego, aby w nowym okresie ewaluacyjnym nauka o rodzinie stała się dyscypliną naukową.

LUTY

9.02 - MEiN opublikowało nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Zaktualizowana lista wywołała żywe reakcje wśród środowiska naukowego. W wykazie czasopism punktowanych znalazły się 73 czasopisma, które nie były procedowane ani rekomendowane przez Komisję Ewaluacji Nauki; w przypadku 237 czasopism pojawiła się podwyższona punktacja, która również nie była konsultowana z komisją.

14.02 - Wiceminister Anna Budzanowska przestała pełnić funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

26.02 - Wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki poinformował, że nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym i nauce jest niezbędna, bo w innym przypadku większość uczelni może utracić uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich. Dlatego - jak powiedział - niezbędne są korekty w punktacji czasopism naukowych.

MARZEC

15.03 - O tym, że tzw. pakiet wolności akademickiej został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Stały Rady Ministrów poinformował w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Projekt noweli zakładał, że wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego

KWIECIEŃ

6.04 - Portal OKO.press podał, że Polską Akademię Nauk miałby zastąpić Narodowy Program Kopernikański. Po tej publikacji minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wielokrotnie zapewniał, że nie ma planów likwidacji PAN oraz że w MEiN nie trwają żadne prace dotyczące likwidacji PAN

MAJ

4.05 - O tym, że w perspektywie kilkunastu tygodni gotowe będą wstępne przepisy projektu reformy Polskiej Akademii Nauk poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

14.05 - List intencyjny dotyczący pozyskania pływającej jednostki naukowo-badawczej podpisali w czwartek ministrowie edukacji i nauki, klimatu i środowiska oraz infrastruktury. Celem tej inicjatywy jest m.in. pogłębianie wiedzy na temat dna oceanicznego i jego surowców, a także rozwój technologii badawczych.

31.05 - Pakiet wolnościowy proponuje rozwiązania nie tylko zbędne dla wolności twórczości artystycznej i badań naukowych, ale szkodliwe dla pełnej realizacji tych wolności i godzące w autonomię uczelni wyższych – ocenił RPO Adam Bodnar projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

CZERWIEC

23.06 - Resort edukacji ogłosił, że przyznał 217 stypendiów dla młodych naukowców na łączną kwotę 42 mln zł. Będą oni otrzymywać miesięcznie przez trzy lata 5390 zł.

LIPIEC

1.07 - Od 100 tys. do 2 mln zł dofinansowania będą mogły dostać projekty, wzmacniające współpracę nauki z gospodarką i społeczeństwem, w ramach nowego programu "Nauka dla Społeczeństwa" ustanowionego przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

7.07 - Niezależnie od daty ukończenia studiów, zarobki absolwentów w kolejnych latach po dyplomie rosną, ich wzrost jest szybszy, niż średni wzrost płac w ich miejscach zamieszkania - wynika z danych ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

19.07 - Wiceszef MEiN Włodzimierz Bernacki poinformował, że na jesieni planowana jest nowelizacja przepisów, w myśl których doktoranci studiujący w szkołach doktorskich na uniwersytetach, które utracą uprawnienie do ich prowadzenia, będą mieli możliwość ukończenia tam studiów i obrony pracy doktorskiej.

21.07 - Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Wniosek złożyli posłowie KO. W uzasadnieniu do wniosku podano, że stanowi on wyraz stanowczego sprzeciwu wobec podejmowanych przez ministra Przemysława Czarnka działań naruszających: konstytucyjne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi podglądami, prawo uczniów do nauki w warunkach niezbędnych do ich rozwoju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności oraz prawo nauki do wolności słowa i autonomii szkół wyższych.

SIERPIEŃ

18.08. - Ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej podpisał prezydent Andrzej Duda. Przepisy przewidują, że uczelnia będzie oparta na istniejącej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Pierwszego rektora powoła minister edukacji i nauki.

WRZESIEŃ

30.09 - O tym, że uczelnie otrzymają w 2021 r. dodatkowy miliard złotych poinformował szef MEiN Przemysław Czarnek.

PAŹDZIERNIK

1.10 - Na blisko 400 polskich uczelniach ok. 1,2 mln studentów rozpoczęło nowy rok akademicki 2021/2022. Studenci pojawią się w murach większości uczelni, niejednokrotnie po dłuższej przerwie.

1.10 - Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną pakietem wolności akademickiej.

6.10 - O tym, że uczelnie publiczne i niepubliczne mogą starać się o pieniądze z programu MEiN na zajęcia wspomagające dla studentów pierwszego roku, w sumie 36 mln zł poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

19.10 - 20 mln zł przeznaczy MEiN na projekty badawcze z zakresu metrologii – ogłosił minister Przemysław Czarnek podczas Krajowego Forum Integracji Polskiej Metrologii w Lublinie. Podczas spotkania osiem uczelni technicznych zadeklarowało przystąpienie do Polskiej Unii Metrologicznej.

13.10 - Prezydium PAN przyjęło jako środowiskowy projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk przygotowany przez działający od 2019 zespół pod przewodnictwem prof. Pawła Rowińskiego. Projekt jest dalej konsultowany w środowisku Akademii.

20.10 - Mała nowelizacji Konstytucji dla Nauki, czyli ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będzie miała miejsce na jesieni, większa, dotycząca m.in. wyższej transparentności awansu naukowego - jest planowana wiosną 2022 r. - zapowiedział szef MEiN Przemysław Czarnek.

22.10 - Szef MEiN powiedział, że jest skrajnie niezadowolony z podział środków na granty w Narodowym Centrum Nauki. Ocenił, że jest absolutnie nietransparentny, oceny grantów są skandaliczne i zapowiedział reformę agencji.

22.10 - Większość zajęć na polskich uczelniach nauczana jest w formie stacjonarnej, tylko nieliczne odbywają się zdalnie – wynika z monitoringu prowadzonego przez zespół Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

LISTOPAD

7.11 - Wiceszef MEiN Włodzimierz Bernacki przekazał, że poziom zakażeń koronawirusem na uczelniach jest nieco niższy, niż w szkołach. Wskazał, że być może dlatego, iż duża część studentów jest zaszczepiona.

8.11 - Konkretne projekty rozwiązań formalno-prawnych dotyczących reformy Polskiej Akademii Nauk resort nauki wypracuje wspólnie ze środowiskiem akademii do początku 2022 r. – zapowiedział wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

9.11 - Nowe ramy ewaluacji jakości działalności naukowej chcemy przygotować w planowanej na wiosnę nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – zapowiedział w rozmowie z PAP wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

15.11 - Na wyspę Króla Jerzego dotarło 1200 ton ładunku, w tym elementy budowlane nowego gmachu Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. W 2021 roku posadowione zostaną jego fundamenty. Powstanie też stalowy szkielet tej konstrukcji. Jest szansa, że główny budynek stacji zostanie oddany do użytku w 2024 r.

24.11 - Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określaną pakietem wolności akademickiej. Zakłada ona wzmocnienie istniejących regulacji prawnych, zapewniających poszanowanie fundamentalnych praw i wolności członków wspólnoty. Nowela wywołała protesty w środowisku akademickim i wśród posłów i senatorów opozycji.

26.11 - Od 15 do 21 listopada odnotowano 1609 zakażeń wśród studentów uczelni i 1359 - wśród pracowników uczelni i instytutów PAN. W drugim tygodniu listopada (8-14 XI) odnotowano 940 zakażeń wśród studentów, a w pierwszym tygodniu - 810. Z kolei wśród pracowników uczelni i instytutów PAN było to odpowiednio 913 i 810 osób - wynika z danych monitoringu uczelni i instytutów PAN, które udostępnił szef zespołu ds. monitoringu KRASP i prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Tomasz Pietrzykowski.

30.11 - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, zakładającą rozszerzenie kręgu uczelni i uelastycznienie warunków uzyskania przez nie pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, a w następstwie zwiększenie liczby uczelni, które będą mogły kształcić przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów.

GRUDZIEŃ

3.12 - W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt noweli ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który zakłada złagodzenie skutków pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, która obejmie lata 2017-2021 i rozpocznie się 1 stycznia 2022 r.

6.12 - Minister edukacji i nauki poinformował, że planuje powołać zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele MEiN, związki zawodowe, reprezentanci KRASP oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem prac będzie omówienie kwestii związanych z wynagrodzeniami dla pracowników uczelni. To odpowiedź resortu na zapowiedź protestu na uczelniach w związku z brakiem podwyżek pensji.

6.12 - Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński przekazał, że reprezentacja kobiet w korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk rośnie z roku na rok, ale jest ich ciągle za mało. Po ostatnich wyborach jest ich 13,2 proc. "Przed nami jeszcze długa droga" - ocenił.

10.12 - Weszła w życie nowela ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określanej jako tzw. pakiet wolności akademickiej. Nowela zakłada, że wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego. (PAP)

dsr/ szz/ mir/ pat/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022