Nauka dla Społeczeństwa

03.12.2022
PL EN
22.11.2021 aktualizacja 22.11.2021

Prof. Wojciech Radomski doktorem honoris causa Politechniki Krakowskiej

19.11.2021. Prof. dr. hab. inż. Wojciech Radomski (P) podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 19 bm. w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (jm) PAP/Art Service 2 19.11.2021. Prof. dr. hab. inż. Wojciech Radomski (P) podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 19 bm. w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (jm) PAP/Art Service 2

Specjalista w dziedzinie mostownictwa oraz badań materiałów i konstrukcji prof. Wojciech Radomski odebrał w piątek tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej.

Uczelnia uhonorowała profesora za wybitny dorobek naukowy i projektowy oraz trwającą od ponad 40 lat współpracę badawczą, publikacyjną i organizacyjną, zwłaszcza z Wydziałem Inżynierii Lądowej. Piątkowa uroczystość w Collegium Maius UJ była transmitowana za pośrednictwem uczelnianych mediów.

O ponad 40-letnich związkach prof. Radomskiego z Politechniką Krakowską mówił w laudacji prof. Kazimierz Furtak, inżynier budownictwa. Prof. Radomski współpracuje z politechniką na polach badawczym, publikacyjnym i organizacyjnym. Kooperacja naukowa z pracownikami Wydziału Inżynierii Lądowej PK została zwieńczona wydaniem wspólnego podręcznika, artykułami i referatami oraz wnioskami grantowymi dot. wspólnej realizacji wielu projektów badawczych. Uczestniczył jako recenzent w licznych postępowaniach o nadanie pracownikom politechniki stopni doktora i doktora habilitowanego, stanowiska profesora uczelni oraz tytułu profesora.

„Prof. Wojciech Radomski należy do grona najwybitniejszych postaci współczesnej inżynierii lądowej w Polsce. Jest aktywny na arenie międzynarodowej. Łączy naukę i dydaktykę. Naukowiec i nauczyciel dydaktyczny. Ceniony naukowiec, dydaktyk, taktowny człowiek o wysokiej kulturze osobistej. Przyznanie mu tytułu doktora honoris causa to zaszczyt dla naszej uczelni” – powiedział prof. Furtak.

Laudator przybliżył także życiorys i osiągnięcia uhonorowanego. Jak zaznaczył, prof. Radomski wprowadza prekursorskie rozwiązania materiałowe przede wszystkim do mostownictwa, ale też w innych dziedzinach. Prof. Furtak zwrócił uwagę, że zainteresowania profesora wybiegają poza kwestie techniczne i dotyczą m.in. estetyki. „Estetyka mostu to element humanizacji działalności technicznej” – mówił o pracy wyróżnionego laudator.

Prof. Wojciech Radomski wyraził wdzięczność i podziękował za przyznanie mu godności. „Uhonorowanie mnie najwyższą akademicką godnością to dla mnie wielkie wydarzenie” – powiedział. Zwrócił uwagę na symbolikę miejsca, w którym odebrał tytuł – Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak dodał, w najstarszej uczelni w kraju wykluwało się to, co potrzebne było do rozwoju nauki – wolność do myślenia i badań, odpowiedzialność za głoszenie i przekazywanie wiedzy, kształtowanie umysłów. Inżynier wygłosił też wykład „Most nad czasem i przestrzenią – moje związki z Krakowem i Politechniką”.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski urodził się w 1941 r. w Lublinie. W 1965 r. ukończył studia na ówczesnym Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, to z tą uczelnią był związany przez większość swojej kariery zawodowej. Na PW uzyskał kolejne stopnie naukowe. Tytuł profesora otrzymał w 1995 r. Specjalizacja naukowa i techniczna prof. Radomskiego dotyczy inżynierii lądowej, a w niej mostownictwa, głównie betonowego oraz badań materiałów i konstrukcji, w tym także podziemnych.

Podstawowymi obszarami jego działalności są badania dynamicznych cech materiałów konstrukcyjnych, przede wszystkim niekonwencjonalnych, a także ich zastosowania do budowy i wzmacniania obiektów mostowych, określanie właściwości betonów w skali makro na podstawie badań ich mikrostruktury, efektywność użytkowa w mostownictwie oraz estetyka mostów. Opublikował w kraju i za granicą 262 prace dotyczące tego zakresu badawczego, w tym – jako autor lub współautor – 25 książek. Dwie z nich, napisane indywidualnie, zostały wydane w języku angielskim w Japonii („Fibre Reinforced Concrete”) oraz w Wielkiej Brytanii („Bridge Rehabilitation”).

Prof. Radomski brał udział w projektowaniu wielu obiektów mostowych i tunelowych, sprawował również nadzór nad ich wykonywaniem, np. betonowego mostu przez Odrę w Opolu, betonowego podwieszonego Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu, betonowego mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Weryfikował wiele projektów konstrukcji budowlanych (m.in. „Spodka” w Katowicach) i inżynierskich oraz opracował liczne ekspertyzy. Jest konsultantem biur projektowych i firm mostowych.

Wraz z prof. Tomaszem Siwowskim jest prekursorem wprowadzenia w Polsce taśm kompozytowych do wzmacniania konstrukcji oraz zastosowania w mostownictwie konstrukcyjnego betonu samozagęszczonego (pierwsze krajowe zastosowanie w mostownictwie – łuki Mostu Zamkowego w Rzeszowie).

Od 1986 do 2011 (w 2011 r. przeszedł na emeryturę) kierował Instytutem Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W latach 2011-2015 pracował w Politechnice Łódzkiej, a od 2018 r. jest pracownikiem Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Odbył liczne staże zagraniczne. Należy do wielu organizacji krajowych i międzynarodowych. Jest współzałożycielem International Association for Bridge Maintenance and Safety (IABMS). W latach 2008-2015 przewodniczył Komitetowi Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. W 2001 r. i 2004 r. wybierany na przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Przez wiele lat przewodniczył Komitetowi Głównemu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej, organizowanej dla uczniów szkół średnich.

Dorobek profesora został doceniony licznymi nagrodami, w tym ministerialnymi.(PAP)

autor: Beata Kołodziej

bko/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022