Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.05.2022
PL EN
03.11.2021 aktualizacja 03.11.2021

Najdłuższa kompozytowa kładka rowerowa w Polsce

Próba dynamiczna na kładce przy Moście Karpackim w Rzeszowie; fot. dr inż. Maciej Kulpa Próba dynamiczna na kładce przy Moście Karpackim w Rzeszowie; fot. dr inż. Maciej Kulpa

Dzięki lekkiej kompozytowej kładce rowerowej zwiększono szerokość użytkową mostu Karpackiego w Rzeszowie. Najdłuższy w Polsce obiekt mostowy z kompozytów FRP (ang. Fiber-Reinforced Polymer) został zaprojektowany przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej.

Kompozyt FRP to włókna otoczone matrycą polimerową. Materiał ten może posłużyć do budowy kładek dla pieszych i rowerzystów. Atutem tej technologii jest lekkość konstrukcji i szybkość budowy takiego obiektu.

Zaprojektowana przez pracowników Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury PRz kładka przy Moście Karpackim w Rzeszowie została otwarta dla rowerzystów. Jak informuje rzecznik uczelni Damian Gębarowski, jest to kolejny obiekt mostowy z kompozytów polimerowych, który powstał dzięki badaniom prowadzonym przez zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tomasza Siwowskiego.

Kompozytowe konstrukcje mostowe mają, w ocenie inżynierów, doskonałe własności mechaniczne i są bardzo trwałe. Zaletami konstrukcji kompozytowych są: mała masa i pełna prefabrykacja (czyli możliwość wykonywania gotowych elementów, które łączy się w miejscu budowy) oraz związane z nimi łatwość i szybkość montażu.

Kładka rowerowa przy Moście Karpackim w Rzeszowie jest oparta na podporach sąsiedniego mostu. Stanowi jednocześnie jego poszerzenie.

„Taki sposób poszerzania mostów jest jedną z najbardziej efektywnych i najczęściej stosowanych metod zwiększania szerokości użytkowych istniejących mostów. Kompozytowa kładka powstała na konstrukcji wsporczej ciepłociągu. Ponieważ nowa kładka jest oparta na podporach istniejącego mostu, który powstał w 1973 r., projektanci zdecydowali o przyjęciu rozwiązania konstrukcyjnego o minimalnym ciężarze własnym” – wyjaśnia rzecznik PRz.

Ze względu na konieczność oparcia przęseł kładki na startych podporach Mostu Karpackiego ich konstrukcja musiała być bardzo lekka - dlatego zastosowano kompozyty. Dodatkowo w kompozytach umieszczono światłowody, które będą służyć do kontroli stanu technicznego i zachowania się kładki podczas eksploatacji.

Kładka jest najdłuższym w Polsce obiektem mostowym wykonanym z kompozytów. Oprócz udziału w jego projektowaniu pracownicy Katedry Dróg i Mostów zbadali obiekt zarówno pod obciążeniem statycznym (płyty drogowe), jak i wymuszając oddziaływania dynamiczne (przy udziale studentów). Wyniki badań pozwoliły na oddanie obiektu do użytku.

Włókno szklane i żywice epoksydowe wykorzystywane do budowy kompozytów FRP są doskonałymi izolatorami elektrycznymi. Kładka wykonana z takich materiałów nie przewodzi prądu, dlatego może przebiegać m.in. nad torami kolejowymi. Więcej nt. badań zespołu prof. Siwowskiego w serwisie Nauka w Polsce – tutaj.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022