Nauka dla Społeczeństwa

30.06.2022
PL EN
20.10.2021 aktualizacja 20.10.2021

Medale PAN im. Mikołaja Kopernika dla zespołu ds. COVID-19

Źródło: PAN Źródło: PAN

Członkowie interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19, działającego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, otrzymali Medale PAN im. Mikołaja Kopernika. Naukowcy ci monitorują sytuację epidemiczną w Polsce, śledzą możliwe scenariusze i formułują zalecenia.

Odznaczenia odebrali: prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, dr hab. Tomasz Smiatacz (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr Aneta Afelt (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN), prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr Wojciech Paczos (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Cardiff University), dr Anna Plater-Zyberk (Biuro Współpracy z Zagranicą PAN).

Medal jest przyznawany za wybitne osiągnięcia naukowe zasłużonym dla środowiska naukowego w Polsce uczonym, którzy nie są krajowymi członkami PAN.

źródło: PAN
źródło: PAN

Laureaci zostali uhonorowani za udział w pracach interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk (działającego od czerwca 2020 r.), opracowaniu kompendium wiedzy o koronawirusie SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19 oraz w przygotowaniu stanowisk dotyczących różnych aspektów epidemii COVID-19 – poinformował rzecznik PAN Piotr Karwowski.

„Komunikaty zespołu kształtują publiczną debatę na temat szczepionek i pandemii w Polsce. Do tej pory zespół opublikował 22 szczegółowe stanowiska, w których sformułował zalecenia dla służb publicznych i dla całego społeczeństwa. Stanowisko 13. zespołu zostało przedstawione w raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych na forum o nauce, technologii i innowacjach dla zrównoważonego rozwoju. To jedyny głos z Polski. Prezentuje lekcje, jakie powinniśmy odrobić, aby jak najszybciej wyjść z pandemii” – wskazał.

Ponadto we wrześniu 2020 r. ukazała się publikacja „Zrozumieć COVID-19. Opracowanie zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN”, która w przystępny sposób przedstawiła aktualny stan wiedzy na temat wirusa SARS-CoV-2, choroby COVID-19 oraz jej skutki medyczne, psychologiczne, gospodarcze i społeczne, prognozy rozwoju epidemii i rekomendacje dla obywateli i instytucji.

Jak podał rzecznik, decyzja o nadaniu medali zapadła 21 września, a odznaczenia laureaci odebrali 15 października.

Medal PAN im. Mikołaja Kopernika przyznawany jest przez Prezydium Akademii za wybitne osiągnięcia naukowe zasłużonym dla środowiska naukowego w Polsce uczonym, którzy nie są krajowymi członkami Polskiej Akademii Nauk. Nagroda zostało ustanowiona w 1969 r., dotąd przyznano ponad 300 medali.

Wniosek o przyznanie medalu może złożyć wydział akademii lub pięciu członków akademii. Wnioski od strony formalnej rozpatrywane są przez kapitułę, która przedstawia rekomendacje Prezydium PAN.

PAP – Nauka w Polsce

akp/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022