Ministerstwo Edukacji i Nauki

20.05.2022
PL EN
12.10.2021 aktualizacja 12.10.2021

Warszawa/ Inauguracja nowego roku na UKSW

11.10.2021. Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 11 bm. w Auditorium Maximum UKSW w Warszawie. PAP/Wojciech Olkuśnik 11.10.2021. Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 11 bm. w Auditorium Maximum UKSW w Warszawie. PAP/Wojciech Olkuśnik

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zainaugurował w poniedziałek nowy rok akademicki 2021/2022. Jakich wykształcimy i wychowamy młodych ludzi, taka będzie przyszłość narodu, państwa i Kościoła – powiedział podczas inauguracji rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski.

Uroczysta sesja inaugurująca nowy rok akademicki 2021/2022 na UKSW odbyła się w poniedziałek na głównym kampusie uczelni przy ul. Wóycickiego w Warszawie.

Rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski zaznaczył, że choć UKSW jest uczelnią państwową, to u podstaw jej tożsamości leży etos chrześcijański i spuścizna jej patrona.

"Jasno to artykułujemy i nie mamy zamiaru tego zmieniać w imię jakiejkolwiek poprawności" – zapewnił. Jednocześnie zastrzegł, że uczelnia nie wyklucza osób o innych poglądach i wierze. "Pragniemy, aby godność człowieka, wzajemny szacunek i kultura, wtórowały nauczaniu, prowadzeniu działalności badawczej, poszukiwaniu prawdy" – zastrzegł.

"Niejeden współczesny człowiek unika pełni prawdy lub ogranicza ją, stara się ją zamknąć w jedynie materialnej przestrzeni i boi się z niej wyjść (...), boi się mówić o Bogu, o życiu po śmierci, boi się mówić o odpowiedzialności przed Bogiem, panicznie boi się cierpienia, samotności, choroby, nieuniknionej śmierci, zachowuje się tak, jakby ich nie było, ucieka w konformizm i konsumpcjonizm" – ocenił ks. prof. Czekalski.

Dodał, że współcześnie człowiek "stawia siebie samego w miejscu Boga". "Takiemu człowiekowi uniwersytet ma obowiązek powiedzieć prawdę o nim samym. Bo właśnie uniwersytet, nawet w imię zderzenia się z trudną i skomplikowaną rzeczywistością, musi mieć odwagę powiedzieć tę prawdę, nawet w imię utraty jakichś doraźnych korzyści" – zastrzegł.

Zdaniem rektora UKSW "uniwersytet ma widzieć całego człowieka, kształcić i formować łącznie, bo inaczej wykształci bezrozumne roboty, które straciły sens istnienia". "W obecnych czasach w ogromnej mierze to szkoły wyższe – ich poziom, ich mądrość oraz roztropność – decydują o przyszłości świata. Jakich wykształcimy i wychowamy młodych ludzi, taka będzie przyszłość narodu, państwa i Kościoła" – ocenił.

Poinformował, że UKSW kształci studentów na 43 kierunkach studiów – od nauk teologicznych przez humanistyczno-społeczne po kierunki ścisłe i medyczne. Prowadzi badania w 22 dyscyplinach naukowych.

Następnie list od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski. Jak zaznaczył prezydent, "uczelnie pełnią szczególną społeczną rolę, a ich misja pozostaje niezmienna od stuleci".

"Poszukiwanie prawdy, coraz lepsze rozumienie mechanizmów i zjawisk rządzących światem przyrody, badanie i opis wszelkich przejawów ludzkiej aktywności – to tylko niektóre najważniejsze zadania instytucji naukowych. Należy do nich także kształcenie elit i przekazywanie młodym pokoleniom akademickiego etosu" – stwierdził.

Dlatego – zdaniem prezydenta – "ważnym elementem życia akademickiego jest otwartość na różne punkty widzenia i kultura debaty, w której poszukiwanie odpowiedzi na największe wyzwania współczesności oraz społeczne czy nawet polityczne zaangażowanie, łączą się z właściwym naukowej refleksji zachowaniem poznawczego i emocjonalnego dystansu".

Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski przypomniał, że tegoroczna inauguracja roku akademickiego na UKSW jest szczególna, ponieważ w tym roku patron uczelni kard. Stefan Wyszyński został ogłoszony błogosławionym.

Dodał, że z tego patrona cała społeczność akademicka może "czerpać garściami". "Błogosławiony Stefan Wyszyński był przede wszystkim naukowcem, był doktorem nauk prawnych (...) KUL, był mężem stanu, wychowawcą narodu, ale przede wszystkim był wielkim obrońcą godności człowieka. Był człowiekiem, który wsłuchiwał się w potrzeby społeczeństwa, który służył prawdzie i bronił bardzo mężnie prawdy" – ocenił.

Wiceminister edukacji i nauki życzył tych cech Prymasa Tysiąclecia całej społeczności akademickiej UKSW oraz tego, by uczelnia ta służyła prawdzie.

Na zakończenie Rzymkowski przekazał ks. prof. Czekalskiemu dyplom uznania od ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Wykład inauguracyjny "Kardynał Stefan Wyszyński i generał Władysław Anders – symbole wolności" wygłosiła Anna Maria Anders – ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i Republice San Marino.

Podczas inauguracji studenci I roku otrzymali indeksy.

W uroczystościach wzięli udział m.in. metropolita warszawski i wielki kanclerz UKSW kard. Kazimierz Nycz, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.(PAP)

Autor: Iwona Żurek

iżu/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022