Nauka dla Społeczeństwa

13.04.2024
PL EN
27.11.2019 aktualizacja 27.11.2019

W Poznaniu o przyszłości UAM jako uczelni badawczej

Poznań, 27.11.2019. Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki (L) oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (P) podczas konferencji inaugurującej program "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza", 27 bm. w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PAP/Jakub Kaczmarczyk Poznań, 27.11.2019. Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki (L) oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (P) podczas konferencji inaugurującej program "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza", 27 bm. w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Nawet 345 mln zł przez najbliższe siedem lat otrzyma UAM w Poznaniu – laureat pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. O celach i wyzwaniach, jakie stoją przed uczelnią, mówiono w środę w Poznaniu podczas uroczystej inauguracji projektu. W konferencji, zorganizowanej przez MNiSW i UAM wziął udział szef resortu nauki Jarosław Gowin.

Listę 10 uczelni badawczych, zwycięzców konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB), przedstawiło pod koniec października Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był wśród nich także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pozyskane dzięki temu dofinansowanie poznańska uczelnia przeznaczy m.in. na stworzenie systemowego wsparcia dla najlepszych naukowców i zespołów badawczych, a także narzędzia wsparcia dla ubiegających się o międzynarodowe granty.

"Konkurs pozwolił na wyłonienie grupy uczelni, które – realizując swoje śmiałe programy reform – będą dążyć do osiągnięcia statusu uczelni badawczej. Nie bez przyczyny mówię o „dążeniu” – chyba wszyscy się tu zgodzimy, że obecnie czołowe polskie uczelnie dopiero do tego miana aspirują. Natomiast, głęboko w to wierzę, w perspektywie najbliższych 7 lat, może dekady, pojawią się w Polsce rozpoznawalne w świecie uniwersytety badawcze, które będą skutecznie konkurować o największe talenty z najlepszymi uczelniami europejskimi" – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie zamieszczonym na stronie resortu nauki.

Istotną pomocą w tym dążeniu będzie podniesienie finansowania – każda z uczelni wyłonionych w konkursie otrzyma przez 7 lat 10 proc. zwiększenie subwencji. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w tym czasie może otrzymać nawet 345 mln złotych. Warunkiem będzie jednak pomyślne przejście ewaluacji śródokresowej.

Minister Gowin życzył w środę członkom wspólnoty UAM, aby ich uczelnia wykorzystała szansę, osiągnęła sukces i w perspektywie najbliższej dekady ugruntowała swoją pozycję jako uniwersytet badawczy.

"Mocną stroną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zawsze była znakomita kadra naukowa. Jako uczelnia badawcza będziemy dysponować większymi środkami, co pozwoli jeszcze ściślej powiązać kształcenie z badaniami prowadzonymi przez naukowców. Mam nadzieję, że taka perspektywa przyciągnie do nas zdolnych, młodych ludzi chcących zająć się pracą naukową" – mówił rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Andrzej Lesicki, cytowany w komunikacie.

Natomiast prorektor, prof. Ryszard Naskręcki zwrócił uwagę, że uczelnia badawcza to nie tylko zaszczytny tytuł, lecz przede wszystkim szereg wyzwań i zobowiązań oraz "dodatkowe środki finansowe na realizację zadań, wyraźnie zorientowanych na rozwój badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie". Przypomniał, że ważnym kierunkiem rozwoju UAM będzie także nowoczesna szkoła doktorska oraz kształcenie „poprzez badania naukowe”.

"Przedstawiony przez nas strategiczny plan rozwoju UAM jako uczelni badawczej uznano za bardzo ambitny, ale przede wszystkim za wiarygodny, bo oparty na rzetelnej analizie naszych silnych i słabych stron. Eksperci docenili nie tylko rzetelność naszych analiz, ale także prorozwojową strategię" – dodała prorektor prof. Beata Mikołajczyk.

PAP - Nauka w Polsce

agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024