Nauka dla Społeczeństwa

16.04.2024
PL EN
18.08.2023 aktualizacja 18.08.2023

Wrocław/ Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Ponikowski: aspirujemy do statusu uczelni badawczej

Wrocław, 18.05.2017. Siedziba Katedry Medycyny Sądowej, Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (mk/awol) PAP/Maciej Kulczyński Wrocław, 18.05.2017. Siedziba Katedry Medycyny Sądowej, Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (mk/awol) PAP/Maciej Kulczyński

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu okazał się najlepszą polską uczelnią medyczną na tegorocznej tzw. Liście Szanghajskiej, która jest światowym rankingiem uczelni. Znalazło się w nim dziewięć polskich szkół wyższych. „Aspirujemy do statusu uczelni badawczej” - powiedział rektor UMW prof. Piotr Ponikowski.

UMW, który w rankingu zadebiutował w 2021 r., zajął w tegorocznej edycji rankingu wśród polskich uczelni trzecie miejsce. Wyżej notowane są jedynie Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.

W wydanym w środę przez uczelnię komunikacie rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ocenił, że to duży sukces i potwierdzenie pozycji tej uczelni nie tylko w Polsce.

"Nie zapominajmy, że świat nauki premiuje interdyscyplinarność, a ta siłą rzeczy jest łatwiejsza w większych uczelniach, które mają w swoim portfolio przedstawicieli wielu dziedzin i dyscyplin. My jesteśmy uczelnią jednorodną, więc tak wysoka pozycja w Polsce tym bardziej nas cieszy. Z mojego punktu widzenia ogromnym sukcesem jest znalezienie się w tym wyjątkowo prestiżowym gronie" - powiedział rektor.

Podkreślił, że tysiąc najlepszych uczelni świata, w gronie których sklasyfikowano dziewięć polskich szkół wyższych, to czołówka.

"Proszę pamiętać, że w Polsce uczelni jest 400, z czego dziesięć to uczelnie badawcze, a na świecie do grupy jednostek badawczych zalicza się ponad 20 tysięcy instytucji. Aspirujemy do statusu uczelni badawczej, staramy się wzmocnić nasz potencjał naukowo-badawczy, między innymi rozszerzając możliwości przez współpracę z jednostkami o odmiennej specyfice. Nie ukrywam, że szczególnie istotne jest dla mnie wzmocnienie naukowej pozycji Wrocławia. Dlatego rozmawiamy z rektorami, którzy myślą podobnie, i szukamy możliwości do współpracy. Tu liczy się zaufanie i partnerstwo" - powiedział prof. Ponikowski.

Zaznaczył, że uczelnia rozbudowuje także bazę naukową, powstaje międzywydziałowe centrum badań omicznych, tworzone są wiodące zespoły badawcze, na czele których staną ludzie młodzi, którzy już mają ugruntowany dorobek.

"Na nich stawiamy, bo to oni będą zarządzać naszą uczelnią w niedalekiej przyszłości. Nie wątpię, że któryś z zespołów przygotuje z sukcesem wniosek o prestiżowy grant European Research Council. Staramy się o utworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej. Nasza pozycja w medycynie - naukach klinicznych - pozwala opracowywać poważne plany i zdecydowanie nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa" - podkreślił prof. Ponikowski.

Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata (ang. Academic Ranking of World Universities) to zestawienie osiągnięć naukowych i badawczych szkół wyższych. W ocenie brane są pod uwagę: jakość edukacji, kadra naukowa, wyniki badań i wydajność przeliczana na każdego pracownika. Co istotne, klasyfikowane są wyłącznie uczelnie, które spełniają szczegółowe wymogi, np. posiadają w gronie pracowników lub absolwentów noblistów, laureatów Medalu Fieldsa czy osoby z grona najczęściej cytowanych naukowców świata. W tym ostatnim zestawieniu od 2016 r. regularnie odnotowywany jest prof. Piotr Ponikowski.

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski zajęły miejsce między 401-500. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zajęły miejsca 801-900. Inne polskie uczelnie to: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (miejsca 901-1000), Politechnika Gdańska (miejsca 901-1000), Warszawski Uniwersytet Medyczny (miejsca 901-1000), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (miejsca 901-1000) i Politechnika Warszawska (miejsca 901-1000).

W tegorocznej edycji rankingu klasyfikacji poddano 2500 uczelni, ale ostatecznie na Listę Szanghajską trafiło, jak zawsze, tysiąc najlepszych. Na szczycie opracowania, przygotowanego przez Institute of Higher Education przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju, tradycyjnie znalazł się Harvard University. Na podium znalazły się także Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology.

Z kolei ranking najlepszych uczelni w Europie otwiera brytyjski University of Cambridge (4 miejsce). To obok University of Oxford (7 miejsce) dwie uczelnie spoza Stanów Zjednoczonych, które znalazły się na najwyższych miejscach Listy Szanghajskiej.(PAP)

Autor: Roman Skiba

ros/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024