Nauka dla Społeczeństwa

14.04.2024
PL EN
19.11.2019 aktualizacja 19.11.2019

GUMed: Centrum Medycyny Translacyjnej - pomysłem na uczelnię badawczą

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Powołanie Centrum Medycyny Translacyjnej i szkoły doktorskiej, zakładającej rekrutację kandydatów z zagranicy, to niektóre elementy strategii pozwalającej GUMed realizować program uczelni badawczej – powiedział w rozmowie z PAP prorektor ds. nauki tej uczelni prof. dr hab. Tomasz Bączek.

W końcu października Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło listę 10 uczelni badawczych, zwycięzców konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB). Wśród nich jest Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed).

"Swoje działania uczelnia zamierza skoncentrować na kompleksowym rozwoju nauki, dydaktyki i kadry akademickiej, w tym młodych naukowców, realizujących zadania z zakresu priorytetowych obszarów badawczych. Służyć ma temu równoczesne podniesienie jakości i umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej, jak również znaczący wzrost udziału partnerów zagranicznych w nauczaniu najzdolniejszych studentów i doktorantów GUMed" - wymienia w rozmowie z PAP prorektor ds. nauki tej uczelni, prof. Tomasz Bączek.

Prorektor podkreślił, że uczelnie medyczne w Polsce generują część osiągnięć naukowych w skali kraju, a GUMed jest jednym z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce. Wśród atutów uczelni profesor wymienił m.in. wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się doświadczone zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jakość prowadzonych badań, wysoka kategoryzacja jednostek badawczych, nowoczesna infrastruktura czy współpraca z renomowanymi instytucjami naukowymi.

"Władze uczelni mają jednak świadomość - przyznaje prof. Bączek - że to za mało, by podjąć realną konkurencję naukową z najlepszymi na świecie. Jednym z pomysłów uczelni na wzmocnienie swojego potencjału, zgłoszonych w ramach programu IDUB, było powołanie Centrum Medycyny Translacyjnej. Idea medycyny translacyjnej oznacza strategię, w ramach której osiągnięcia nauk podstawowych znajdują zastosowania w naukach klinicznych; strategię przenoszącą odkrycia z poziomu molekularnego na potencjalnie bezpośrednie leczenie pacjentów".

Prof. Bączek zaznaczył, że na GUMed już teraz prowadzone są badania chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza w dziedzinach onkologii, kardiologii i medycyny sercowo-naczyniowej oraz w obszarze biochemii, genetyki i biologii molekularnej, uznanych za priorytetowe obszary badawcze. Pracy nad mocnymi, rozpoznawalnymi osiągnięciami naukowymi, zwłaszcza w obszarze medycyny klinicznej, z naciskiem na szeroko rozumianą onkologię i kardiologię, ma sprzyjać większa integracja zespołów badawczych - mówi.

"Chodzi o to, by realizować zadania badawcze w możliwie szerokich, zintegrowanych inter- i multidyscyplinarnych zespołach eksperckich - dodaje prorektor. - Obecna zmiana zakłada, że po okresie realizacji programu (IDUB - dop. PAP) w latach 2020-2027 GUMed będzie w stanie realnie bardziej efektywnie konkurować z TOP100 najlepszych uczelni na świecie - w obszarze medycyny klinicznej - prestiżowego tzw. rankingu szanghajskiego".

Szanse w międzynarodowych rankingach ma zwiększyć również rozwój naukowy GUMed. Uczelnia chce go osiągnąć m.in. dzięki ściślejszej współpracy z wiodącymi, partnerskimi ośrodkami z Glasgow, Utrechtu czy Uppsali.

Dodatkowe środki uczelnia przeznaczy też na wzmocnienie potencjału naukowego. Już dziś - jak podkreśla prof. Bączek - Centrum Medycyny Translacyjnej jego uczelni realizuje badania o dużym potencjale klinicznym, "starając się przekładać działalność naukowców na zastosowania w medycynie, usługach i technologii". Przy okazji powstają wymierne efekty badawcze w obszarze kardiologii i medycyny sercowo-naczyniowej.

Równie ważny jest rozwój Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnej Fazy (OBKWF) wykorzystującego zasoby Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (UCK). "Badania wczesnej fazy umożliwiają eksplorację efektywnych terapii, niezagospodarowanych jeszcze przez światowe firmy medyczne, dzięki czemu mogą być one także źródłem przewagi badawczej GUMed, szczególnie w obszarze onkologii" - mówi prof. Bączek.

Jako uczelnia badawcza GUMed otrzyma subwencję zwiększoną co roku o 10 proc. Dzięki tym środkom uczelnia planuje wzmocnić swoje kadry. Posłuży temu wprowadzenie nowego modelu rekrutowania i rozwoju młodych, wybitnych badaczy, m.in. studentów i doktorantów. "Najbardziej obiecujący studenci otrzymają programy spersonalizowanego wsparcia oraz międzynarodowego networkingu" - zapowiada prorektor.

By odciążyć administracyjnie badaczy, uczelnia stworzy nowe centrum administracyjne oraz nowy system zarządzania. Wzmocnienie struktur Inkubatora oraz Akceleratora Innowacji wspomoże z kolei komercjalizację wyników badań naukowych.

Do ważnych działań w ramach realizacji statusu uczelni badawczej GUMed zalicza powołanie pierwszej szkoły doktorskiej z nowym programem kształcenia, zakładającym rekrutację kandydatów m.in. z zagranicy. Szkoła ta ułatwi międzynarodowym doktorantom dostęp do programu nauczania ukierunkowanego na badania, oferowanego w języku angielskim. 

PAP - Nauka w Polsce, Marcin Szywała, Anna Ślązak

mss/ zan/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024