Nauka dla Społeczeństwa

26.09.2023
PL EN
30.10.2019 aktualizacja 31.10.2019

GUS: nakłady na badania i rozwój w 2018 r. wzrosły o prawie 25 proc.

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

W 2018 r. nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową (B+R) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 24,6 proc. - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny.

Jak wynika z komunikatu Urzędu, wskaźnik intensywności prac B+R, stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21 proc. (w 2017 r. – 1,03 proc.). Średnia wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R przypadająca na jednego mieszkańca wyniosła 668 zł i wzrosła rok do roku o 24,6 proc. Liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła w skali roku o 13,3 proc.

Wśród sektorów wykonawczych najwyższymi nakładami wewnętrznymi na działalność badawczo-rozwojową charakteryzował się sektor przedsiębiorstw, który przeznaczył na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 17,0 mld zł (wzrost o 27,7 proc. w stosunku do 2017 r.). Stanowiło to 66,1 proc. nakładów krajowych brutto na działalność B+R w 2018 r. wobec 64,5 proc. w 2017 r. Udziały pozostałych sektorów w tych nakładach wyniosły: szkolnictwa wyższego – 31,7 proc., rządowego – 1,9 proc. oraz prywatnych instytucji niekomercyjnych – 0,3 proc., wobec odpowiednio 32,9 proc., 2,3 proc. oraz 0,3 proc. w 2017 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, głównymi sektorami finansującymi działalność B+R w 2018 r. był sektor przedsiębiorstw oraz sektor rządowy, których środki stanowiły odpowiednio 53,3 proc. oraz 35,4 proc. (wobec 52,4 proc. oraz 38,3 proc. w 2017 r.) wszystkich nakładów poniesionych na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.

Według GUS, w 2018 r. w działalność badawczo-rozwojową zaangażowanych było 266 tys. 283 osób, co oznacza wzrost w porównaniu do 2017 r. o 11,3 proc. Rzeczywiste zaangażowanie personelu B+R w prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe wyniosło 161993,1 ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC) i wzrosło w skali roku o 12,4 proc. Działalność B+R była realizowana przede wszystkim przez personel wewnętrzny (pracujących), który stanowił 76,5 proc. personelu B+R wyrażonego w osobach oraz 81,1 proc. – w EPC (w 2017 r. udziały te wyniosły odpowiednio 78,4 proc. i 84,3 proc.).

W 2018 r. w strukturze osób zaangażowanych w działalność B+R według realizowanej funkcji dominowali badacze, którzy stanowili odpowiednio 74,1 proc. i 67,1 proc. personelu wewnętrznego i zewnętrznego B+R wyrażonego w osobach (wobec 78,2 proc. i 79,8 proc. przed rokiem). W ekwiwalentach pełnego czasu pracy udziały te wyniosły 75,1 proc. pracujących w B+R oraz 62,5 proc. współpracowników zewnętrznych.

W 2018 r. w strukturze osób pracujących w działalności B+R wg sektorów wykonawczych dominowały dwa sektory: sektor przedsiębiorstw oraz sektor szkolnictwa wyższego. Odsetek osób pracujących w działalności B+R w tych sektorach wynosił odpowiednio 48,3 proc. i 48,2 proc. ogólnej liczby pracujących w działalności B+R. Liczba osób w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 14,5 proc., natomiast w sektorze szkolnictwa wyższego o 3,5 proc. Po uwzględnieniu rzeczywistego zaangażowania osób pracujących w działalność badawczo-rozwojową, najwyższą wartość ekwiwalentu pełnego czasu pracy odnotowano w sektorze przedsiębiorstw (75563,5 EPC), która w porównaniu z 2017 r. wzrosła o 12,7 proc..

Zarówno wśród osób pracujących w działalności B+R, jak i wśród współpracowników zewnętrznych zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych dominowały osoby z tytułem magistra lub równorzędnym - stanowiły one odpowiednio 43,9 proc. oraz 59,3 proc. personelu B+R ogółem. Wśród wewnętrznego personelu B+R stopień naukowy co najmniej doktora posiadało 39,2 proc. osób, w przypadku personelu zewnętrznego odsetek ten wynosił 21,2 proc. 

PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Werner-Woś

mww/ pad/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023