Nauka dla Społeczeństwa

03.12.2022
PL EN
05.08.2020 aktualizacja 05.08.2020

MNiSW: 32 konsorcja zyskają finansowanie w ramach programu Inkubatory Innowacyjności

Ilustr. Fotolia Ilustr. Fotolia

Aż 32 podmioty- konsorcja uczelni i firm - otrzymają od resortu nauki dofinansowanie na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.

Wsparcie na rzecz Inkubatorów Innowacyjności, czyli uczelni i ich spółek celowych lub konsorcjów utworzonych przez uczelnie, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych, udzielane jest w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

W tegorocznej edycji programu wpłynęło 38 wniosków o dofinansowanie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało się przekazać dofinansowanie 32 wnioskodawcom.

Trzy najlepiej ocenione wnioski należą do konsorcjum składającego się z Uniwersytetu Warszawskiego, UWRC Sp. z o.o. oraz Politechniki Świętokrzyskiej; Politechniki Łódzkiej z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o.

Pełna lista wyników znajduje się tutaj.

W pierwszej kolejności umowy o dofinansowanie zostaną zawarte z 24 najwyżej ocenionymi podmiotami. Pozostałych 8 wnioskodawców umieszczono na liście rezerwowej do czasu zwiększenia alokacji przewidzianej na ten program.

Celem programu jest wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Wysokość środków finansowych dla jednego wnioskodawcy nie przekracza 1,1 mln zł, a w przypadku, gdy wniosek zakłada realizację projektu w ramach konsorcjum – 1,9 mln zł.

Wsparcie udzielane jest na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych - lub dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł; przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej. Dofinansowanie można przeznaczyć też na inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”.

Wsparcie można też przeznaczyć m.in. na monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej, działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Program finansowany jest ze środków europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.(PAP)

zan/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022