Nauka dla Społeczeństwa

15.08.2022
PL EN
27.06.2017 aktualizacja 27.06.2017

Trwa nabór do projektów w konkursach Twinning i ERA Chairs

PAP/EPA © 2017 / OLIVER BERG PAP/EPA © 2017 / OLIVER BERG

Prawie 64 mln euro przeznaczonych jest dla beneficjentów konkursów Twinning i ERA Chairs organizowanych w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Granty te mają pomagać w budowaniu międzynarodowych zespołów badawczych.

W budżetach obu konkursów jest prawie 64 mln euro. Laureaci grantów mogą otrzymać nawet 2,5 mln euro na powołanie nowej katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) i zatrudnienie wybitnych naukowców. Wnioski można składać do 15 listopada 2017 r.

"Konkursy Twinning i ERA Chairs to instrumenty dedykowane jednostkom w krajach zdefiniowanych jako mniej zaawanasowane w obszarze doskonałości (tzw. Widening countries)" – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora ds. innowacji Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. - "Są zatem szansą dla Polski na zdobycie grantów umożliwiających budowanie nowej jakości oraz współpracy międzynarodowej jako ram dla badań i innowacji na najwyższym poziomie". Jak dodaje, Polska była do tej pory - obok Portugalii - jednym z głównych beneficjentów obydwu programów.

Wnioski zgłoszone w ramach projektu ERA Chairs ocenia grono europejskich naukowców, w tym laureaci prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

"Główne zadanie instrumentu ERA Chairs to przyciągnięcie najwybitniejszych uczonych do czołowych instytucji naukowych" – tłumaczy Patrycja Smoleńska z Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE. - "Dalekosiężnym celem jest podniesienie poziomu konkurencyjności jednostek naukowych do pułapu umożliwiającego skuteczną rywalizację z czołowymi ośrodkami naukowymi, zarówno Europy, jak i świata" - dodaje.

Wśród beneficjentów tego instrumentu znalazły się m.in. Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

W 2015 r. ICF PAN, jako jednej z zaledwie trzech instytucji naukowych w Polsce, przyznano grant o wartości 2,4 mln euro. W ramach grantu prof. Maciej Wojtkowski stworzył w IChF nowy zakład. Prowadzone są tam prace nad zaawansowanymi metodami obrazowania optycznego. Z kolei Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach swój grant o takiej samej wysokości przeznaczył na stworzenie interdyscyplinarnego i międzynarodowego zespołu badawczego. W jego skład weszli: geografowie, rolnicy, ekonomiści, osoby zajmujące się analizami cyklu życia oraz modelowaniem optymalizacji matematycznej w sektorze rolnym. Powstanie takiego zespołu umożliwiło wygranie kolejnych konkursów skierowanych na rozwój zrównoważonego rolnictwa oraz na kreowanie postępu technologicznego i innowacji w produkcji roślinnej.

Instrument Twinning ma natomiast wzmocnić określoną dziedzinę badań w instytucji, w państwie lub regionie, poprzez stworzenie powiązań z co najmniej dwiema wiodącymi w tejże dziedzinie instytucjami w Europie.

"Z Polski siedem jednostek badawczych, które są koordynatorami projektów, dostało dofinansowanie w ramach poprzedniej edycji tego instrumentu o łącznej wartości blisko 3,7 mln euro" – mówi Patrycja Smoleńska.

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE bezpłatnie wspiera wszystkie jednostki naukowe, które biorą udział w konkursach Twinning i ERA Chairs oraz innych konkursach ogłaszanych w ramach unijnego programu Horyzont 2020.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022