Uczelnie i instytucje

Polka nagrodzona za umiędzynarodawianie uczelni

Umiędzynarodowienie szkół wyższych oznacza wymianę studentów i nauczycieli akademickich, ale także badania naukowe prowadzone ponad granicami państw i uczelni, udział w sieciach, obecność na internetowych platformach projektowych i dążenie do tego, żeby absolwenci byli w lepszej sytuacji na światowym rynku pracy.

Edyta Lachowicz-Santos z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach otrzymała nagrodę EAIE Rising Star za działania na rzecz internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.

Nagroda jest przyznawana przez Stowarzyszenie Edukacji Międzynarodowej(European Association for International Education - EAIE), które zrzesza osoby pracujące na uczelniach, w firmach czy instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, zajmujące się ich umiędzynarodowieniem. Pierwsza Polka uhonorowana tym wyróżnieniem odbierze je podczas 27. dorocznej konferencji EAIE w Glasgow organizowanej w dniach 15-18 września 2015 r.

Edyta Lachowicz-Santos jest wiceprzewodniczącą grupy eksperckiej EMPLOI (Employability skills, graduate careers and international internships) stowarzyszenia, zajmującej się sprawami zatrudnienia, podnoszeniem kompetencji absolwentów, współpracą z pracodawcami.

Jak powiedziała PAP laureatka nagrody, zadaniem ekspertów jest przygotowanie tematyki corocznej konferencji, merytoryczna ocena prezentacji i ich wybór. Grupa publikuje też praktyczne poradniki praktyczne i organizuje forum łączące pracodawców i uczelnie wyższe. Ostatnie International University Employer Forum odbyło się w Stambule, gdzie przedstawiciele uczelni i studentów spotkali się reprezentantami dużych korporacji, takich jak AirBus, a także małych lokalnych firm tureckich. Wnioski płynące z wymiany doświadczeń są zgłaszane do Komisji Europejskiej. Jednym z takich wniosków było zapotrzebowanie np. na projekty finansujące firmom oprogramowanie, jeśli będą one przyjmowały na praktyki anglojęzycznych studentów.

„Firmy poszukują ludzi, którzy mają doświadczenia międzynarodowe, albo umiejętności miękkie, które można najłatwiej nabyć poprzez praktykę czy stypendia zagraniczne. Dodatkowo takie umiejętności i doświadczenia można wprowadzać +w domu+, czyli wprowadzać do planów zajęć takie elementy, które bez konieczności wyjazdu pozwolą studentom poznać inne kultury” - mówi Edyta Lachowicz-Santos.

Zaznacza, ze chodzi także o kulturę instytucjonalną przedsiębiorstw. Niektóre firmy, mimo że działają w różnych krajach, mają jednolitą filozofię prowadzenia biznesu. Studenci uczą się o tym, jak również przygotowują się do pracy w grupach z udziałem studentów z zagranicy, pracują przez cały rok na międzynarodowych platformach projektowych, a następnie spotykają się raz do roku podczas Euro Week i prezentują swoje projekty.

„Ważne jest dostosowanie programu nauczania do programów na innych uczelniach. Po latach udało się też wypracować wspólny dla całej Europy punktowy system oceniania studentów, który umożliwia uzyskiwanie stypendiów m.in. na wyjazdy. W tej chwili istnieje Europejski Obszar Edukacyjny i studenci z wszystkich krajów członkowskich muszą uzyskać tyle samo punktów, żeby zaliczyć rok” - wymienia Edyta Lachowicz-Santos.

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System – ECTS) obliguje uczelnie do uznawania studiów odbytych za granicą, tak, aby stanowiły część toku studiów. Dzięki niemu studenci mogą zaliczać wybrane przedmioty lub etapy nauki na różnych uczelniach. Każdemu przedmiotowi przyporządkowana jest konkretna suma punktów (tzw. kredytów). Zaliczanie wymaga od studiującego zgromadzenia określonego minimum. ECTS to sześciostopniowa skala od F do A, w ramach której porównywane są wyniki studentów. Podczas sesji egzaminacyjnej najwyższą ocenę otrzymuje 10 proc. zdających. Nie zdarzają się zatem sytuacje, kiedy całe grupy zaliczają egzaminy bardzo dobrze lub niedostatecznie.

Nagroda EAIE Rising Star dla Edyty Lachowicz-Santos została przyznana za działalność w grupie eksperckiej i aktywność przedstawicielki Polski – kraju słabo reprezentowanego w organizacji założonej w Holandii i ugruntowanej w krajach „starej unii”.

Polka od kilku lat uczestniczy w działaniach promocyjnych polskich uczelni gromadzących się na stoisku targowym „Ready, Study, Go Poland” organizowanym przez resort nauki i szkolnictwa wyższego. Jest również zaangażowana w sesje podczas dorocznych konferencji EAIE. Prowadzi m.in. sesję, gdzie informuje o działaniach prowadzonych w Polsce. Reprezentuje Polskę, Śląsk, UE w Katowicach.

Jak powiedziała rozmówczyni PAP, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach organizuje corocznie tydzień integracyjny dla studentów oraz Dni Śląska - Silesia Days, podczas których studenci zapraszani są na formalne spotkania z prezydentem miasta czy przedstawicielami firm, ale też na wydarzenia nieformalne, na tzw. ekonomię ekstremalną – w kopalniach czy parkach. Tutejsi studenci mają dużą ofertę wyjazdów na stypendia, jest też wielu studentów zagranicznych. O stopniu umiędzynarodowienia uczelni świadczy duża liczba profesorów wizytujących.

„Mamy swoich naukowców w prestiżowych stowarzyszeniach na wysokich stanowiskach, np. sieć DukeNet, której szefem jest prof. dr hab. Sławomir Smyczek, prorektor ds. internacjonalizacji i marketingu. To dodatkowe stanowisko na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zadaniem jest inspirowanie do działań na rzecz umiędzynarodowiania uczelni” - mówi Lachowicz-Santos.

DukeNet jest międzynarodowym stowarzyszeniem uczelni w dziedzinie marketingu, handlu i biznesu międzynarodowego, zrzesza 14 uniwersytetów z całej Europy. Stowarzyszenie realizuje liczne międzynarodowe projekty dydaktyczne i naukowe, jest odpowiedzialne za tworzenie i realizację modułów edukacyjnych, a także za publikacje naukowe.

Nagrody EAIE przyznawane są instytucjom i osobom, które mają wybitne osiągnięcia i zasługi dla EAIE i internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Wysiłki tych osób służą jako przykład wysokiego poziomu doskonałości i profesjonalizmu, inspirują innych do działania na rzecz internacjonalizacji.

„O randze nagrody oraz o tym, jak bardzo jest cenna dla środowiska międzynarodowego, świadczy chociażby fakt, że uroczystości wręczania tych nagród odbywają się podczas największych na świecie konferencji z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, organizowanych co roku w innym kraju i gromadzących ponad 5000 przedstawicieli i ekspertów uczelni wyższych oraz instytucji z całego świata zajmujących się tą tematyką” - komentuje prof. Sławomir Smyczek.

Edyta Lachowicz-Santos była zaangażowana w powstanie Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych SUN (Silesian Universities Network), jako pełnomocnik rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zasiada w Radzie Konsorcjum.

Wyróżniona Polka działa w sieci EAIE od 2002 roku. Brała udział w wielu sesjach dorocznych konferencji EAIE, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, m.in. w Wiedniu (2003), Turynie (2004) oraz jako prowadząca sesje w Kopenhadze (2011), Dublinie (2012), Stambule (2013), także sesję otwierającą w ramach EMPLOI w Pradze (2014). Była również członkiem Zespołu Organizacyjnego II Forum dla Pracodawców (2nd University Employer Forum) w Stambule oraz współorganizuje także jego trzecią edycję, która odbędzie się podczas konferencji EAIE w Liverpoolu w 2016 roku. Pozyskiwała dane do raportu EAIE Barometer z krajów słabiej reprezentowanych, m.in. Ukrainy czy Białorusi.

Jak przypomina rzecznik uczelni, działalność stowarzyszenia EAIE wpisuje się w określone przez MNiSW kierunki działań w obszarze promocji zagranicznej, zawarte w Programie Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego.

„To wielki zaszczyt i przywilej być uznaną przez największą i najbardziej wpływową organizację zajmującą się internacjonalizacją szkolnictwa wyższego w Europie. Tym bardziej, że współpraca z uczelniami na całym świecie wymaga dużo energii, pasji i cierpliwości. Chociaż w mojej pracy takie wyróżnienia nigdy nie są celem, motywują mnie do dalszego działania” – deklaruje Edyta Lachowicz-Santos.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

kol/ mki/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. Adobe Stock

    Białystok/ Kilkadziesiąt imprez na Rodzinnym Pikniku Naukowym

  • Fot. Adobe Stock

    Resort nauki chce wprowadzić zmiany w świadectwach ukończenia studiów podyplomowych

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera