Nauka dla Społeczeństwa

25.02.2024
PL EN
02.07.2015 aktualizacja 02.07.2015

Konsorcjum polskiej humanistyki wchodzi na szczebel europejski

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Największe w historii polskiej humanistyki konsorcjum naukowe DARIAH-PL otrzymało zgodę Rady Ministrów na połączenie się z konsorcjum europejskim DARIAH-ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities European Research Infrastructure Consortium) .

Humanistyka cyfrowa polega na wykorzystaniu cyfrowych technologii i narzędzi w badaniach i edukacji w zakresie nauk humanistycznych i o sztuce. W jej ramach naukowcy podejmują tradycyjne problemy danej dyscypliny przy wykorzystaniu cyfrowych narzędzi, stawiają też pytania badawcze, które umożliwia zastosowanie nowoczesnej techniki.

W ramach konsorcjum DARIAH-PL zrzeszonych jest 18 instytucji z całej Polski. Jego celem jest rozwój i współpraca instytucji i badaczy zajmujących się projektami wykorzystującymi infrastrukturę cyfrową w realizacji projektów z zakresu humanistyki i nauki o sztuce w Polsce.

DARIAH-ERIC liczy obecnie piętnastu członków-założycieli, są to przedstawiciele Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Danii, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Malty, Niemiec, Serbii, Słowenii i Włochy. W skład konsorcjów poszczególnych krajów weszły najbardziej liczące się instytucje, rozwijające infrastrukturę badawczą dla nauk humanistycznych i o sztuce.

Decyzja Rady Ministrów z 30 czerwca br. jest zwieńczeniem prac aplikacyjnych prowadzonych od kilku miesięcy przez Radę i członków konsorcjum oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – czytamy w środowym komunikacie konsorcjum DARIAH-PL.

„To bardzo dobra decyzja Rady Ministrów” - komentuje prof. dr hab. Aleksander Bursche, przewodniczący Rady Konsorcjum DARIAH-PL. – „Cieszymy się, że drzwi do struktur europejskich są już dla polskich instytucji naukowych zajmujących się humanistyką i naukami o sztuce szeroko otwarte. Nasza współpraca to przedsięwzięcie bez precedensu – już po kilku miesiącach współdziałania konsorcjantów widać, jak duże mamy możliwości i jak wiele możemy osiągnąć w skali europejskiej. Wiemy też, że nasi partnerzy w Europie czekają na nas z niecierpliwością i mają wobec nas duże oczekiwania, dlatego nieustannie wypracowujemy i rozwijamy nowe metody i narzędzia badawcze, ważne dla rozwoju nauki”. Prof. Bursche uważa, że inicjatywa wyraźnie przeczy fałszywym opiniom o rzekomym kryzysie polskiej humanistyki.

Kolejnym etapem formalnego procesu przystąpienia Polski jest wyrażenie zgody przez Generalne Zgromadzenie DARIAH-ERIC. Decyzji tej polscy partnerzy spodziewają się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Wtedy też zostanie uruchomiona nowa witryna internetowa polskiego konsorcjum. Tymczasowa strona dostępna jest pod adresem: www.dhlab.uw.edu.pl.

Równolegle do formalnych prac związanych z przystąpieniem DARIAH-PL do DARIAH-ERIC toczą się merytoryczne prace konsorcjum. Ich celem jest rozwijanie już istniejącej i tworzenie nowej infrastruktury badawczej w zakresie humanistyki, wykorzystywanej m.in. w realizacji projektów międzynarodowych. W dniach 22-23 maja br. członkowie konsorcjum odbyli warsztaty, podczas których opracowano wstępne koncepcje pól współpracy w ramach trzech zagadnień: technologie i narzędzia, obraz, przedmiot i dźwięk oraz słowo i tekst.

Na jesień zaplanowano kolejną, doroczną konferencję DARIAH-PL. „Konferencja DARIAH-PL 2015. Humanistyka Cyfrowa: badanie tekstu, obrazu i dźwięku”, która odbędzie się w dniach 26-27 listopada w Lublinie. Jej głównym organizatorem będzie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ mki/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024