Nauka dla Społeczeństwa

22.04.2024
PL EN
04.03.2015 aktualizacja 04.03.2015

Polska humanistyka cyfrowa bliżej struktur europejskich

Foto: Fotolia Foto: Fotolia

Kilkanaście instytucji naukowych stworzyło największe w historii polskiej humanistyki konsorcjum naukowe. Jego celem jest rozwój i współpraca instytucji i badaczy zajmujących się projektami z zakresu humanistyki cyfrowej w naszym kraju – poinformował PAP prof. dr hab. Aleksander Bursche, przewodniczący Rady Konsorcjum DARIAH-PL.

Humanistyka cyfrowa polega na wykorzystaniu cyfrowych technologii i narzędzi w badaniach i edukacji w zakresie nauk humanistycznych i o sztuce. Dzięki tej dziedzinie podejmowane są tradycyjne problemy danej dyscypliny przy wykorzystaniu cyfrowych narzędzi. Stawianie są również nowe pytania badawcze, które umożliwia technologia.

Konsorcjum powstało w sierpniu 2014 r. W styczniu br. przystąpiły do niego trzy kolejne instytucje. Obecnie w jego skład wchodzi 16 jednostek: Uniwersytet Warszawski (koordynator konsorcjum), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Biblioteka Narodowa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Jak czytamy w nadesłanym komunikacie, polskie konsorcjum ma włączyć się do europejskiej infrastruktury DARIAH-ERIC (ang. Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), w ramach której prowadzone będą międzynarodowe badania związane z humanistyką cyfrową. Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pozytywnie zaopiniowała polską kandydaturę i propozycje działania konsorcjum, które będzie koncentrować się na rozwijaniu już istniejącej i wytwarzaniu nowej infrastruktury badawczej, wykorzystywanej m.in. w realizacji projektów międzynarodowych. Również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło stosowne kroki do akcesji.

„Perspektywy wymiany naukowej dla instytucji tworzących DARIAH-PL wewnątrz DARIAH-ERIC będą o wiele intensywniejsze i prostsze, poprzez przyjmowanie naukowców z placówek zagranicznych czy dzielenie się narzędziami czy doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji wspólnych projektów z zakresu humanistyki cyfrowej” – zapewnia prof. Bursche. Zdaniem naukowca fakt przystąpienia do międzynarodowej sieci tej rangi zadaje kłam twierdzeniom, że polska humanistyka znajduje się w kryzysie.

DARIAH-ERIC składa się obecnie z piętnastu członków-założycieli: Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Danii, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Malty, Niemiec, Serbii, Słowenii i Włoch. W skład konsorcjów poszczególnych krajów weszły najbardziej liczące się instytucje europejskie rozwijające infrastrukturę badawczą dla nauk humanistycznych i o sztuce. Polskie konsorcjum jest – obok niemieckiego - największym krajowym porozumieniem europejskiej sieci.

„Współpraca tylu istotnych instytucji polskiej humanistyki tworzy platformę do rozmowy, wymiany doświadczeń i pomysłów w ramach nowego i bardzo perspektywicznego obszaru, jakim jest humanistyka cyfrowa. Jestem przekonany, że prace konsorcjum, które właśnie rozpoczynamy, przyniosą ważne dla polskiej nauki rozwiązania i narzędzia” – podsumował prof. Bursche.

Więcej informacji o konsorcjum DARIAH-PL można znaleźć na stronie www.dhlab.uw.edu.pl

PAP - Nauka w Polsce

szz/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024