Ministerstwo Edukacji i Nauki

18.05.2022
PL EN
18.06.2014 aktualizacja 18.06.2014

Prof. Jerzy Merkisz pierwszym doktorem h.c. uniwersytetu w Radomiu

Wybitny specjalista w zakresie konstrukcji i eksploatacji silników spalinowych, prof. Jerzy Merkisz został wyróżniony we wtorek tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. To pierwszy w historii tej uczelni doktorat honoris causa.

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, prof. Zbigniew Łukasik podkreślił, że nadanie prof. Jerzemu Merkiszowi z Politechniki Poznańskiej tytułu doktora honoris causa jest efektem jego wieloletniej współpracy z radomską uczelnią.

„Od lat utrzymujemy z profesorem kontakty naukowe w zakresie badań dotyczących konstrukcji i eksploatacji silników spalinowych. Prof. Merkisz był też wielokrotnie recenzentem prac naukowych powstałych na radomskim uniwersytecie, a wcześniej na politechnice” – zaznaczył rektor radomskiej uczelni.

Promotor doktoratu honorowego, prof. Sławomir Luft podkreślał, że prof. Jerzy Merkisz jest znanym w Polsce i za granicą specjalistą z zakresu tłokowych silników spalinowych, naukowcem o dużym dorobku, wychowawcą młodzieży i promotorem wielu naukowców, ubiegających się o kolejne tytuły naukowe.

„Nie mieliśmy w radzie wydziału mechanicznego wątpliwości, że profesorowi ten zaszczytny tytuł się należy. Odzwierciedleniem tego było jednomyślne głosowanie w sprawie uruchomienia procedury nadania tytułu, jak również jednomyślne głosowanie w senacie naszej uczelni” – zaznaczył prof. Luft.

Prof. Jerzy Merkisz od 1971 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne w Politechnice Poznańskiej oraz innych uczelniach wyższych. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Silników Spalinowych w Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej.

Merkisz zajmuje się problemami toksyczności i ekologii silników spalinowych. Jest promotorem wielu prac doktorskich, głównie z zakresu tłokowych silników spalinowych, recenzentem szeregu rozpraw habilitacyjnych, a także recenzentem całokształtu dorobku osób ubiegających się o tytuł naukowy profesora. Jest także promotorem ok. 420 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Jerzy Merkisz urodził się w 1947 r. W 1971 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika w specjalności maszyny i urządzenia energetyczne na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. W 1978 r. obronił pracę doktorską, a w 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. We wrześniu 1994 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej. W 1997 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W 2011 r. uzyskał tytuł doktora honoris causa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.

Prof. Jerzy Merkisz pełni szereg funkcji w wielu znanych instytucjach branży motoryzacyjnej w kraju. Współpracuje z wieloma uczelniami oraz znanymi zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Jest założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych i redaktorem naczelnym kwartalnika Combustion Engines – Silniki Spalinowe. (PAP)

ilp/ mki/ gma/ krf/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022