Nauka dla Społeczeństwa

06.07.2022
PL EN
12.10.2013 aktualizacja 12.10.2013

Młodzi uczeni o mobilności

O możliwościach odbywania stażów i wizyt w polskich i zagranicznych jednostkach badawczych będzie mowa podczas sympozjum „Mobilność polskich naukowców” organizowanego przez Akademię Młodych Uczonych (AMU) 23 października w Warszawie.

"Mobilność naukowców staje się jedną z najważniejszych cech współczesnej nauki. Staże i wymiana kadr z renomowanymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi pozwalają młodym naukowcom rozwinąć swój warsztat badawczy i nawiązać międzynarodowe kontakty. Również dojrzali badacze dzięki mobilności naukowej mogą spojrzeć na swoje badania z nowej perspektywy" - zaznaczają organizatorzy sympozjum w przesłanym PAP komunikacie.

Celem spotkania będzie zidentyfikowanie barier ograniczających mobilność polskich naukowców. Do udziału w panelach dyskusyjnych zaproszono m.in. przedstawicieli instytucji finansujących programy sprzyjające mobilności (MNiSW, NCN, NCBiR, FNP), a także przedstawicieli PAN, Top 500 Innovators, Stowarzyszenia Stypendystów FNP i Obywateli Nauki. Członkowie Akademii Młodych Uczonych mają nadzieję, że tak zróżnicowana grupa dyskutantów pozwoli na kompleksowe przyjrzenie się problemowi, pozwalając na zaproponowanie przyszłych rozwiązań wspierających mobilność polskich naukowców.

Głosy i opinie przedstawione podczas sympozjum zostaną uwzględnione w zaplanowanym na przyszły rok opracowaniu zawierającym propozycje optymalnych dla polskich warunków rozwiązań dotyczących tego problemu, w tym związanych z zapotrzebowaniem na oferty programowe organizacji finansujących naukę, jak i prawnych, np. procedura uznawalności stopni i tytułów naukowych.

Spotkanie odbędzie się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie; początek o godz. 11.

Członkowie Akademii Młodych Uczonych, wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN. Ich liczba nie powinna przekraczać 10 proc. ustawowej liczby członków krajowych PAN. Członkowie AMU w chwili wyboru nie mogą przekroczyć 38. roku życia i muszą legitymować się co najmniej stopniem naukowym doktora. Kadencja członka Akademii Młodych Uczonych trwa 5 lat, bez możliwości ponownego wyboru.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń na stronie AMU. 

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022