Nauka dla Społeczeństwa

27.09.2023
PL EN
10.09.2012 aktualizacja 10.09.2012

Zmysłowa diagnoza Warszawy

PAP © 2012 / Andrzej Hrechorowicz PAP © 2012 / Andrzej Hrechorowicz

Sposobom odbioru stołecznej przestrzeni przez warszawiaków, z naciskiem na zmysły zaangażowane w proces percepcji, przygląda się w swojej pracy doktorskiej Bogna Kietlińska z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jej praca pt. „Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej” została zakwalifikowana do programu stypendialnego „Doktoraty dla Mazowsza”.

„Wierzę, że przestrzeń miejska jest konstruowana nie tylko w oparciu o obrazy. W dobie +wzrokocentryzmu+ zapominamy o sile i znaczeniu także innych zmysłów, które pozwalają doświadczać tego, co niewidzialne, bądź wizualnie nieuchwytne. Stąd właśnie wybór tego kierunku refleksji i badań” – tłumaczy doktorantka.

Bogna Kietlińska zastanawia się nad codziennymi miejskimi trajektoriami warszawiaków i prywatnymi mapami, czyli nad sposobami i drogami ich poruszania się po mieście. To one – zdaniem doktorantki - definiują indywidualny, sensoryczny odbiór miasta. Interesują ją mnie praktyki chodzenia po mieście, spacerowania i odkrywania miejskiej przestrzeni.

Badaczka wychodzi z założenia, że każdy ma swoje alternatywne miasto, a zatem Warszawa ma tyle obliczy, ilu mieszkańców. Według niej środowisko miejskie jest układem istniejącym obiektywnie, który jednak konstytuuje się ostatecznie i nabiera znaczenia dopiero dzięki obecności w nim ludzi, doświadczających go i odpowiednio na niego reagujących.

„Chcę dowiedzieć się, na ile moi badani są świadomi udziału poszczególnych zmysłów w konstruowaniu ich własnej wizji miasta, a także czy wskazują, któryś zmysł jako szczególnie istotny w doświadczaniu, odczuwaniu i zapamiętywaniu miasta” – wyjaśnia ideę badań nad wielozmysłowym odbiorem Warszawy.

Kietlińska uważa, że jej badania zaowocują głębszym zrozumieniem przestrzeni, w której żyją i działają warszawiacy, a także osoby odwiedzające to miasto.

„Doktoraty dla Mazowsza” to program stypendialno-szkoleniowy dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu. Studiujący na kierunkach matematyczno-przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych laureaci konkursu otrzymują przez rok stypendia w kwocie do 3000 zł miesięcznie.

Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (COME UW) realizuje już drugą edycję projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założeniem projektu jest zwiększenie transferu wiedzy do gospodarki oraz rozwinięcie powiązań sfery badawczo-rozwojowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a przedsiębiorcami w województwie mazowieckim.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.come.uw.edu.pl/stypendia/index.html

PAP – Nauka w Polsce

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023