Nauka dla Społeczeństwa

22.02.2024
PL EN
20.11.2011 aktualizacja 20.11.2011

"Molekularne przyzwoitki" w Kawiarni Naukowej w Sopocie

<strong>Białka opiekuńcze chronią komórki i całe organizmy przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Zrozumienie ich funkcji jest istotne dla celów praktycznych - w medycynie, farmakologii i biotechnologii. O białkach zwanych &quot;molekularnymi przyzwoitkami&quot;, opowie 24 listopada w Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki prof. dr hab. Krzysztof Liberek z Uniwersytetu Gdańskiego. </strong>Otwarty wykład odbędzie się w sopockim hotelu Rezydent.

Tematyka prac naukowych prof. Liberka dotyczy w głównej mierze struktury i funkcji białek opiekuńczych. Jak wyjaśnia dr Tadeusz Zaleski, pełnomocnik Rady Rektorów Województwa Pomorskiego ds. festiwalu nauki, angielska nazwa tej grupy białek to molecular chaperones, co można dosłownie przetłumaczyć jako molekularne przyzwoitki albo molekularni opiekunowie. "Jest to niezmiernie ważna grupa białek, występująca we wszystkich znanych organizmach komórkowych. Białka opiekuńcze rzeczywiście opiekują się innymi białkami w komórkach. Ich rolą jest kontrola jakości i działania tych innych białek. Jeżeli dochodzi do nieprawidłowości to białka opiekuńcze starają się aktywnie naprawić źle działające struktury. Takie dbanie o kondycje innych białek powoduje, że białka opiekuńcze odgrywają zasadnicze funkcje w ochronie komórek i całych organizmów przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi" - tłumaczy dr Zaleski.

Prof. dr hab. Krzysztof Liberek jest kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia wyższe w zakresie fizyki technicznej ukończył w Politechnice Gdańskiej. Stopnie doktora i doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. Jest członkiem Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej.

Prof. Liberek jest wieloletnim mieszkańcem Sopotu. Ostatnio został laureatem nagrody naukowej Prezydenta Miasta Sopot.

Na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki zaprasza Rada Rektorów Województwa Pomorskiego, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Hotel Rezydent (Plac Konstytucji 3 Maja 3).

Wykład "Molekularne przyzwoitki, czyli rzecz o białkach opiekuńczych" rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://www.festiwal.gda.pl/kawiarnia/

PAP - Nauka w Polsce

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024