Nauka dla Społeczeństwa

20.04.2024
PL EN
29.02.2024 aktualizacja 29.02.2024

Minister nauki przedstawi pełnomocnika ds. studentów w przyszłym tygodniu

29.02.2024. Minister nauki Dariusz Wieczorek (L) oraz przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Kewin Lewicki (P) podczas konferencji prasowej w Sejmie w Warszawie, 29 bm. Konferencja poprzedziła spotkanie ministra z przedstawicielami samorządów studenckich z całej Polski. PAP/Tomasz Gzell 29.02.2024. Minister nauki Dariusz Wieczorek (L) oraz przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Kewin Lewicki (P) podczas konferencji prasowej w Sejmie w Warszawie, 29 bm. Konferencja poprzedziła spotkanie ministra z przedstawicielami samorządów studenckich z całej Polski. PAP/Tomasz Gzell

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek przedstawi pełnomocnika ds. studentów w przyszłym tygodniu. Będzie to osoba ze Szczecina. Zapowiedział to w Sejmie na czwartkowym spotkaniu z przedstawicielami samorządów studenckich ze 140 uczelni z całej Polski.

„Jest to kolejne spotkanie poświęcone problemom środowiska studenckiego. Bardzo nam zależy na tym dialogu ze środowiskiem akademickim, bo przygotowujemy nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym i chcielibyśmy, żeby ta nowelizacja była przygotowana wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. A doskonale wiemy, ile problemów nam zgłaszają studenci” – powiedział minister Wieczorek. I przypomniał, że w Polsce studiuje 1 mln 200 tys. studentów - „więc to jest bardzo poważna grupa społeczna”.

Kewin Lewicki, przewodniczący Parlamentu Studentów RP powiedział w rozmowie z PAP, że tylko w tym roku spotkał się z ministrem Wieczorkiem aż sześć razy.

„Dobrze, że dialog toczy się właśnie z nami – z głównym zainteresowanymi. Uczelnia istnieje dla studentów, a studenci dla niej. W tym dialogu, który wrócił na nowo pomiędzy studentami a ministerstwem widać, że zmiana jest możliwa” – powiedział Lewicki. Wyraził też nadzieję, że nadchodzące zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zadziałają na korzyść nie tylko społeczności akademickiej, ale całego społeczeństwa. „To właśnie my będziemy zasilali przyszłą kadrę naszego kraju” – powiedział.

Minister nauki zapowiedział, że w przyszłym tygodniu przedstawi grupę nowych pełnomocników. Będzie wśród nich pełnomocnik ds. studentów.

„Jeśli chodzi o pełnomocników to chciałbym, żeby to było grono osób, które będzie się ze sobą spotykało, ale żeby miało też konkretne zadania i obszary, którymi będzie się zajmować. Będzie pełnomocnik ds. współpracy z biznesem i odpowiedzialny za pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie. Jest planowany pełnomocnik ds. studentów. To będzie osoba, która będzie miała bezpośredni kontakt z wami (samorządami studenckimi – przyp. PAP) i będzie miała bezpośredni kontakt ze mną. Tak to musi wyglądać. To jest poszerzenie możliwości odbierania różnych sygnałów z uczelni i raportowania mi, czy coś się złego dzieje” – opisywał Wieczorek.

Minister zapowiedział, że pełnomocnik ds. studentów będzie ze Szczecina.

„Będziemy to ogłaszać jakoś w przyszłym tygodniu, bo chcemy żeby cała ta ekipa – piątka czy szóstka – była przedstawiona. To jest pokazanie, że ministrowi bardzo zależy na rozwiązywaniu problemów studentów” - zaznaczył.

Podczas dyskusji w Sali Kolumnowej w Sejmie na pierwszy plan wysuwane były problemy związane z sytuacją socjalną studentów w całej Polsce. Przedstawiciele samorządów wyrazili zadowolenie, że minister znalazł sposób na finansowanie remontów istniejących już akademików i budowanie nowych, ale zwrócili uwagę, że pod to finansowanie nie podlegają uczelnie medyczne.

Minister Wieczorek przypomniał, że wynika to z faktu, że są one finansowane z funduszy Ministerstwa Zdrowia i że planuje podjąć rozmowę na ten temat z przedstawicielami resortu zdrowia.

Innym szeroko dyskutowanym problemem była dostępność stypendiów socjalnych. Studenci zaznaczali, że obecne progi dochodu na członka rodziny, by uzyskać prawo do stypendium są tak niskie, że nawet bardzo potrzebujący studenci ich nie spełniają. W rezultacie, niewydane przez uczelnie pieniądze wracają do ministerstwa.

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP powiedział, że zgłosił już propozycję, by przyznawanie stypendium socjalnego przez okres 12 semestrów nie było uzależnione od tego, czy student jest faktycznie na uczelni. Chodzi o stworzenie możliwości pobierania tego stypendium studentkom w ciąży, niezależnie od obecności na zajęciach.

Dewaluacja jakości kształcenia to kolejny problem poruszany podczas dyskusji.

„Patologia nie dotyczy jedynie studiów medycznych. Są uczelnie o innych kierunkach, których Polska Komisja Akredytacyjna nie odwiedzała przez 12 lat” – zauważył Lewicki.

Na wymienionej przez niego liście problemów do rozwiązania znalazła się kwestia opłat za studia. Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy wprowadziła zmianę dotyczącą podnoszenia opłat za studia nie tylko na uczelniach prywatnych, ale też dla studiujących zaocznie czy wieczorowo.

„Przez wiele lat staliśmy murem za tym, żeby tych opłat nie ruszać. Aby opłaty, które są na początku studiów, obowiązywały aż do ostatniego dnia tych studiów. Natomiast w ubiegłym roku przepis uległ zmianie, co spowodowało postępującą patologię. W rezultacie niektóre uczelnie zaczęły podnosić opłaty o 100-300 proc. wszystkim studentom. Nie mówimy tu o małych, niepublicznych uczelniach, ale również o dużych uniwersytetach i politechnikach. Myślę, że tu jest przestrzeń do dyskusji, aby jeśli nie zlikwidować zapisu, który niedawno wszedł w życie, to stworzyć jakąś furtkę – żeby ministerstwo wydało jakieś rekomendacje w tym zakresie. Bo nawet bardzo światli pracownicy uczelni nie są w stanie jasno odczytać zapisów ustawy, które mówią o tym, o ile i komu te opłaty można podnosić” – tłumaczył Lewicki.

Studentom w bardzo dużym stopniu zależy też na ujednoliceniu zasad przepisów antydyskryminacyjnych. Część z nich zwróciła uwagę, że w wielu miejscach są one martwe.(PAP)

Nauka w Polsce, Urszula Kaczorowska

uka/ bar/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024