Minister nauki chce wzrostu wynagrodzeń dla ekspertów działających w systemie szkolnictwa wyższego

Adobe Stock
Adobe Stock

Minister nauki chce wzrostu wynagrodzeń przysługujących przewodniczącym i członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Przewiduje to projekt rozporządzenia, przygotowany przez jego resort.

Chodzi o wynagrodzenia dla przewodniczących i członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW), Rady Doskonałości Naukowej (RDN), Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) oraz zespołów doradczych i ekspertów.

Projekt, opublikowany w poniedziałek na stronie RCL, trafił do konsultacji, które potrwają do 26 lutego.

"Konieczność podwyższenia wynagrodzeń dla osób objętych przepisami rozporządzenia jest spowodowana obniżającym się, ale nadal wysokim wskaźnikiem inflacji i koniecznością zaktualizowania poszczególnych stawek wynagrodzeń, które nie były zmieniane od dnia wejścia w życie rozporządzenia (14 grudnia 2018 r)" – czytamy w uzasadnieniu, opublikowanym na stronie RCL.

Autor projektu zauważa również, że od 1 stycznia 2023 r. wzrosło minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla profesora w uczelni publicznej (z 6 410 zł - do 7 210 zł, tj. o ok. 12,5 proc.), "co przełożyło się na wzrost wszystkich wynagrodzeń i świadczeń relacjonowanych zgodnie z przepisami ustawy do wysokości tego wynagrodzenia".

W uzasadnieniu napisano natomiast, że wynagrodzenia tych osób "nie są skorelowane z wynagrodzeniem dla profesora i stanowią kwoty określone wprost w rozporządzeniu, które z uwagi na zmieniającą się sytuację gospodarczą również powinny zostać uaktualnione".

Zgodnie z projektem miesięczne wynagrodzenie przewodniczącego RGNiSW wzrośnie z 7 500 zł do 9 500 zł, a wiceprzewodniczącego - z 5 500 zł do 7 tys. zł. Wzrośnie też wynagrodzenie dla członków rady za udział w posiedzeniu plenarnym RGNiSW - z 500 zł do 625 zł. Oznacza to wzrost obowiązujących dotychczas stawek odpowiednio o 26,6 proc. i 27,2 proc. oraz 25 proc.

Wnioskodawca proponuje też podniesienie wynagrodzenia za każdy dzień udziału w posiedzeniach organów wymienionych w statucie RGNiSW. Przewodniczący otrzyma 1 250 zł (wcześniej otrzymywał 1 tys. zł). Pozostali członkowie - 625 zł (wcześniejsza kwota to 500 zł).

Zgodnie z projektem miesięczne wynagrodzenie dla przewodniczącego RDN wyniesie 10 tys. zł, a sekretarza RDN - 9 tys. zł (o 2 tys. zł więcej, niż dotychczas).

O 25 proc. wzrośnie wynagrodzenie przewodniczących i członków zespołów utworzonych przez RDN. Za każdy dzień udziału w posiedzeniach otrzymają oni odpowiednio 1 250 zł i 625 zł.

Celem proponowanej nowelizacji jest także podniesienie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego PKA - do 10 tys. zł, i sekretarzowi PKA - do 9 tys. zł (tj. o 2 tys. zł więcej w stosunku od stawek dotychczasowych). Eksperci uczestniczący w pracach PKA i osoby pełniące funkcję sekretarza w zespole oceniającym otrzymają wynagrodzenie 1 250 zł (o 25 proc. wyższe). Zaproponowano też, by członkowie PKA za udział w posiedzeniu plenarnym tej komisji otrzymywali 1 250 zł.

Przewidziano wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla przewodniczącego KEN - z 8 tys. zł do 10 tys. zł, a pozostałym członkom KEN – z 4 tys. zł - do 5 tys. zł.

Jednocześnie zaproponowano obniżenie minimalnej kwoty wynagrodzenia dla eksperta uczestniczącego w pracach KEN za przygotowanie oceny lub opinii - z 500 do 100 zł. Ma to służyć "optymalizacji kosztów przyszłej ewaluacji jakości działalności naukowej, uwzględniając różnorodny stopień skomplikowania ocen eksperckich oraz doświadczenie zdobyte po pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej w 2022 r." – czytamy w dokumencie.

Wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w pracach KEN będzie więc mogło wynosić, w zależności od zadania, od 100 zł do 4 tys. zł.

W projekcie rozporządzenia wskazano również nowy sposób ustalania wynagrodzenia za przeprowadzanie ewaluacji szkoły doktorskiej. Chodzi o uzależnienie wysokości wynagrodzenia eksperta od stopnia zróżnicowania ewaluowanej szkoły doktorskiej, tj. od liczby dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których szkoła doktorska prowadzi kształcenie, oraz od liczby kształcących się w niej doktorantów.

O 30 proc. wzrośnie wynagrodzenie przysługujące sekretarzowi zespołu oceniającego pracę szkoły doktorskiej.

Projekt rozporządzenia wprowadza też wynagrodzenie dla przewodniczących i członków zespołów doradczych powołanych w celu wspierania ministra w kształtowaniu polityki naukowej państwa. Za przygotowanie projektu każdej opinii wynagrodzenie wyniesie od 100 do 500 zł, w zależności od jej przedmiotu i zakresu.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. (PAP)

Autorka: Urszula Kaczorowska

uka/ zan/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Prezes Polskiej Akademii Nauk: planowane zmiany w ustawie o PAN mają na celu przejęcie jej majątku

  • Warszawa, 07.04.2021. Pałac Staszica w Warszawie, siedziba Polskiej Akademii Nauk, 7 bm. (jm) PAP/Radek Pietruszka

    Rząd planuje przeniesienie nadzoru nad PAN na ministra nauki

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera