Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
26.11.2021 aktualizacja 26.11.2021

NCN: ponad 900 grantów na badania w konkursach OPUS i PRELUDIUM

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ponad 900 grantów na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu otrzymają naukowcy z całej Polski w dwóch konkursach NCN. W konkursie OPUS sfinansowane zostaną projekty na łączną kwotę ponad 558 mln zł, w PRELUDIUM – ponad 77 mln.

"Tak wielu laureatów nie było w programach OPUS i PRELUDIUM od kilku lat" - informuje w prasowym komunikacie Narodowe Centrum Nauki.

Badaczki i badacze zgłosili w tej edycji 4531 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej koordynatorzy NCN i eksperci zakwalifikowali do finansowania 912 projektów. Zbliżoną liczbę grantów w konkursie OPUS NCN przyznało ostatnio w 2017 roku, w PRELUDIUM – więcej laureatów było tylko w pierwszej edycji konkursu, dziesięć lat temu.

"Przyznanie większej liczby grantów było możliwe dzięki znacznemu zwiększeniu finansowania NCN przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Poziom wniosków jest zawsze znakomity i bardzo często żałujemy, że musimy odrzucać projekty, które naszym zdaniem, a przede wszystkim zdaniem naszych ekspertów, głównie międzynarodowych, powinny zostać sfinansowane" – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, cytowany w prasowym komunikacie.

W konkursie OPUS złożonych zostało 2314 wniosków, sfinansowanych będzie 417 projektów, w PRELUDIUM – zakwalifikowanych zostało 495 projektów spośród 2217 wniosków. Liczbowy wskaźnik sukcesu w tych konkursach wyniósł w przybliżeniu odpowiednio 18 i 22,3 procent.

Zakres finansowanych badań jest bardzo szeroki. Zrealizowane zostaną projekty ze wszystkich dyscyplin lub grup dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu.

W programie OPUS zostaną sfinansowane badania m.in. dotyczące średniowiecznej japońskiej literatury podróżniczej dra Adama Bednarczyka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wpływu zmian demograficznych na rynek wyborczy dr hab. Agnieszki Turskiej-Kawy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, bioetyki eksploracji kosmosu dra Konrada Szocika z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz uniwersalnej szczepionki przeciwko wariantom wirusa SARS-CoV-2 opartej na konserwowanych epitopach białka kolca dr Katarzyny Grzyb z Uniwersytetu Gdańskiego.

Laureaci PRELUDIUM podejmą między innymi tematykę wpływu obróbki wysokociśnieniowej na ekspresję antybiotykooporności (Urszula Zarzecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), modelowania agentowego dyfuzji samochodów elektrycznych wśród gospodarstw domowych zainteresowanych korzystaniem z mikroinstalacji fotowoltaicznych (Karolina Bienias, Politechnika Wrocławska) i związków między algebraicznymi, modalnymi i wielowartościowymi logikami kwantowymi (Elżbieta Drozdowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

"System przyznawania grantów NCN oparty jest o merytoryczne przesłanki. Pracownicy NCN i przedstawiciele Rady są zawsze gotowi rozmawiać z przedstawicielami środowisk naukowych i ewentualnie wskazać działania, które mogą zwiększyć ich szanse na sukcesy w naszych konkursach – mówi prof. Jacek Kuźnicki, przewodniczący Rady NCN.

Najwięcej grantów otrzymali naukowcy z miast, w których są największe ośrodki akademickie i naukowe – z Warszawy, Krakowa, Poznania i Wrocławia, Gdańska. Znaczną liczbę grantów uzyskali także m.in. badacze z Katowic, Torunia i Łodzi. Na listach rankingowych są projekty, które będą realizowane przez naukowców ze wszystkich województw.

Szczegółowe informacje i listy rankingowe są dostępne na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-26-wyniki-opus-preludium (PAP)

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023