Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
17.09.2021 aktualizacja 17.09.2021

NCN: niemal 3,2 mln zł dla 77 badaczy w konkursie MINIATURA 5

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Łącznie niemal 3,2 mln zł otrzyma 77 naukowców na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne z rozstrzygniętego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) kolejnego etapu konkursu MINIATURA 5.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało drugą listę rankingową w konkursie. Jest ona dostępna na stronie: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura5

W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce dofinansowanie uzyskało 20 działań o wartości ponad 570 tys. zł; w naukach ścisłych i technicznych: 23 działania o wartości ponad 970 tys. zł; zaś w naukach o życiu 34 działania o wartości ponad 1,6 mln zł - informuje NCN.

Dofinansowani naukowcy zajmą się takimi tematami jak: wpływ symulowanego promieniowania kosmicznego na jakość biomasy Chlorella vulgaris – potencjalnego źródła pożywienia dla astronautów; otrzymywanie fluorescencyjnych materiałów warstwowych na bazie nanoklastrów złota oraz analiza wewnętrznego ciśnienia w szybach zespolonych giętych 3D. Nie zabraknie również kwerend historycznych dotyczących, np. planowania przestrzennego w miastach Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku czy też analiz stricte współczesnych zjawisk, takich jak piractwo cyfrowe.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł na trwające do 12 miesięcy działanie.

O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Nabór wniosków w konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 30 września 2021 r. Całkowity budżet konkursu MINIATURA 5 wynosi 22 mln zł. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023