Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
17.08.2021 aktualizacja 17.08.2021

Narodowe Centrum Nauki przyznało ponad 2,3 mln zł m.in. na badania wstępne i staże naukowe

Ilustr. Fotolia Ilustr. Fotolia

Środki na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne przyznało Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu MINIATURA 5. Jak poinformowało NCN, będzie to w sumie 58 działań naukowych.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W poniedziałek NCN opublikowało pierwszą listę rankingową konkursu MINIATURA 5.

Eksperci NCN podjęli decyzję o finansowaniu 58 pojedynczych działań naukowych o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce sfinansowanych będzie 18 działań o wartości 541 761 zł; w grupie nauk ścisłych i technicznych: 18 działań o wartości 740 827 zł; w grupie nauki o życiu: 22 działania o wartości 1 051 860 zł.

W piątej edycji konkursu MINIATURA można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny.

Powalczyć o środki mogą naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej, niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

W komunikacie NCN zwrócono uwagę na dwa zwycięskie projekty. Dr Emilia Bogacka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dzięki otrzymanemu grantowi zrealizuje badania wstępne pt. „Uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznej”. Jak wyjaśniono, badaczka przyjrzy się niepokojom towarzyszącym kobietom na przystankach i w środkach komunikacji publicznej stolicy Wielkopolski; w tych miejscach często popełniane są przestępstwa. Z kolei dr Maciej Kałaska z Uniwersytetu Warszawskiego podczas stażu naukowego w ICTA-AUB w Barcelonie (Hiszpania) będzie próbował opracować wskaźnik do pomiaru poziomu upodmiotowienia kobiet w badaniach nad sprawiedliwością środowiskową. Jak sprecyzowano, dzięki zaproponowanemu identyfikatorowi będzie można określić przeszkody w zdobywaniu przez kobiety władzy niezbędnej do prowadzenia aktywizmu środowiskowego, a następnie wypracować strategie niwelowania tych przeciwności.

Pełna lista rankingowa dostępna jest na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ (PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023