Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
02.08.2021 aktualizacja 02.08.2021

Solar-Driven Chemistry 2021 czeka na międzynarodowe konsorcja badawcze

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Do składania wniosków o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w ramach nowej edycji konkursu pt. Solar-Driven Chemistry Call 2021 zapraszają Narodowe Centrum Nauki (NCN), we współpracy z siecią Solar-Driven Chemistry. Wniosek wstępny można złożyć do 29 października br.

Solar-Driven Chemistry to sieć współpracy europejskich agencji finansujących badania naukowe, która powstała w 2018 r. z inicjatywy niemieckiej agencji Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Ogłasza ona międzynarodowe konkursy na projekty badawcze w zakresie procesów fotochemicznych.

Tematyka obecnego konkursu obejmuje zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego - informuje NCN.

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie: Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Szwajcarii lub Turcji.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro. Będzie można je wykorzystać na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Konkurs Solar-Driven Chemistry Call 2021 składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal) – można to zrobić do 29 października. Następnie najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do drugiego etapu i złożenia do 2 maja 2022 r. wspólnych wniosków pełnych (full proposals). W listopadzie 2022 r. nastąpi ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do finansowania a w styczniu 2023 r. rozpocznie realizacja projektów.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-07-30-ogloszenie-konkursu-solar-driven-chemistry

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023