Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
16.03.2020 aktualizacja 16.03.2020

Resort nauki: uczelnie mogą zdecydować o przesunięciu wyboru rektorów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Podejmując decyzje związane z procesem wyboru nowych rektorów, władze polskich uczelni powinny uwzględnić m.in. zakaz zgromadzeń, liczących więcej niż 50 osób. Władze uczelni mają prawo podjąć decyzję o przesunięciu terminu wyborów - informuje ministerstwo nauki.

“W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji wszelkie działania uczelni muszą być dostosowane do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych wynikających z wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemicznego – dotyczy to także wyborów władz uczelni” - poinformował w poniedziałek na swojej stronie resort nauki. Odniósł się w ten sposób do wydarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie ze wskazówkami resortu, działania uczelni “muszą być dostosowane do sytuacji faktycznej, w jakiej znalazła się społeczność akademicka”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zwróciło uwagę, że podejmując decyzje dotyczące m.in. wyborów nowych władz, władze uczelni powinny uwzględnić między innymi zakaz zgromadzeń liczących więcej niż 50 osób.

Na stronie MNiSW przypomniano też podstawowe zasady, których uczelnie muszą się trzymać. Po pierwsze wybory powinny odbyć się w zgodzie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innymi przepisami prawa.

Kolejną sprawą jest to, że w wyborach elektorów uczestniczyć mogą wszystkie grupy społeczności akademickiej, w tym studentów, “co może okazać się szczególnie utrudnione w sytuacji zawieszenia działalności dydaktycznej uczelni”.

Resort nauki dopuszcza organizację wyborów w trybie on-line “pod warunkiem, że jest to przewidziane w statucie uczelni lub regulaminie wyborów, a uczelnia posiada zasoby i zabezpieczenia umożliwiające przeprowadzenie tego procesu w sposób sprawny i w pełni bezpieczny”.

“Władze uczelni mają też prawo podjąć decyzję o przesunięciu terminu wyborów” - informuje resort nauki.

Na różnych uczelniach proces wyboru rektorów jest na różnym etapie.

Kadencje rektorów i senatów uczelni publicznych kończą się 31 sierpnia 2020 r. Uczelnie muszą do tego czasu zorganizować wybory w sposób określony w statucie. Rektora uczelni publicznej wybiera kolegium elektorów. Jego skład określa statut, przy czym nie mniej niż 20 proc. składu stanowią studenci i doktoranci. Czynne prawo wyborcze w uczelni przysługuje członkowi wspólnoty uczelni (wspólnotę uczelni stanowią pracownicy uczelni, doktoranci i studenci).

Kandydatów na rektora uczelni publicznej wskazuje rada uczelni, po zaopiniowaniu przez senat (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy), a także (o ile statut tak przewiduje) inne uprawnione do tego podmioty określone w statucie (art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy). Przepisy ustawy nie zawierają ograniczeń co do liczby kandydatów, których mogą wskazać rada uczelni i uprawnione do tego podmioty.

Kadencja rektora uczelni publicznej trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września roku, w którym został wybrany. Ta sama osoba może być rektorem uczelni publicznej nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. (PAP)

lt/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023