Nauka dla Społeczeństwa

09.08.2022
PL EN
14.06.2017 aktualizacja 14.06.2017

Ponad 72 mln zł na innowacyjne badania od FNP

Ponad 72 mln zł trafi do dwudziestu jeden naukowców, którzy będą prowadzić innowacyjne badania. Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój rozdysponowała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Naukowcy otrzymają środki pochodzące z programów FNP: TEAM i TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility. Dwa pierwsze konkursy rozstrzygnięto po raz trzeci, a TEAM-TECH Core Facility - po raz drugi.

W ramach programu TEAM naukowcy mogą otrzymać granty na przełomowe w skali międzynarodowej badania realizowane w zespołach badawczych. Z kolei program TEAM-TECH umożliwia finansowanie projektów B+R związanych z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym o dużym znaczeniu dla gospodarki. Ostatni z programów - TEAM-TECH Core Facility - oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej.

Tym razem laureaci programu TEAM otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości ponad 48 mln zł. Jak poinformowała FNP, nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 56 naukowymi partnerami zagranicznymi, 8 polskimi partnerami naukowymi oraz 13 partnerami gospodarczymi z Polski. Pozyskanie środki pozwolą na sfinansowanie ponad 60 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 50 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

W tej edycji konkursów organizowanych w ramach programów TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility siedem wnioskodawców otrzyma dofinansowanie w wysokości 24,5 mln zł. Laureaci będą realizować badania we współpracy z 11 partnerami gospodarczymi z Polski, 4 naukowymi partnerami z zagranicy oraz 4 polskimi partnerami naukowymi. W projektach laureatów zatrudnionych zostanie 35 naukowców. W prowadzenie badań zaangażowanych będzie również ponad 20 stypendystów – studentów i doktorantów.

FNP przyznała finansowanie w ramach trzech programów na trzy lata, z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata.

Laureatów wyłoniono w czasie trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Programy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility są prowadzone przez FNP ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

Jednym z laureatów programu TEAM jest dr hab. Dariusz Plewczyński z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem jego badań jest poznanie relacji pomiędzy strukturą trójwymiarową genomu a występowaniem i charakterem zmian sekwencji jednowymiarowej ludzkiej nici DNA. Na ten cel naukowiec otrzymał blisko 3,5 mln zł. Aby było to możliwe powstanie algorytmu komputerowego, który w przyszłości - w ramach procedur medycyny spersonalizowanej - będzie mógł być powszechnie wykorzystywany w gabinetach diagnostycznych.

"Jesteśmy przekonani, że dalsze badania przyczynią się do zaproponowania nowatorskich terapii i leków, które będą zmieniały strukturę trójwymiarową genomu ludzkiego - przeprowadzając komórkę ze stanu chorego do stanu zdrowego. Taki mechanistyczny trójwymiarowy model tworzony w oparciu o indywidualną sekwencję genomiczną pacjenta może stanowić unikalny wkład projektu w medycynę precyzyjną" – dodaje laureat.

W gronie laureatów trzeciego konkursu w programie TEAM znaleźli się także: prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, prof. Tomasz Bulik z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Wiesław I. Gruszecki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, prof. Jonathan Heddle z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. Piotr Kaszyński z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, prof. Wojciech Knap z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, prof. Michał Leszczyński z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, prof. Wojciech Macyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. Daniel Mege z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, dr hab. Justyna Olko z Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Dorota Anna Pawlak z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Szymon Świeżewski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

Z kolei w programie TEAM-TECH grant w wysokości blisko 3,7 mln złotych uzyskał prof. Maciej Wojtkowski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Naukowiec chce znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania o efektywność procesu absorpcji dwufotonowej w oku oraz możliwości praktycznego wykorzystania tego zjawiska.

Badania prowadzone przez zespół prof. Wojtkowskiego związane będą również z tworzeniem dwóch nowych instrumentów medycznych wspomagających diagnostykę chorób siatkówki i umożliwiających monitorowanie stanu siatkówki np. przy terapiach lekowych: mikroperymetru dwufotonowego oraz mikroskopu dwufotonowego do obrazowania siatkówki gryzoni.

"Takie instrumenty i metody jeszcze nigdzie nie istnieją i wprowadzenie ich będzie nowatorskie w skali światowej. Rozwiązanie problemów podstawowych przełoży się bezpośrednio na wprowadzenie nowych technik diagnostycznych i w efekcie na poprawę jakości życia wielu osób cierpiących z powodu zaburzeń działania oka" – mówi prof. Wojtkowski.

Granty w trzecim konkursie w programie TEAM-TECH otrzymali także: prof. François Béguin z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, prof. Detlef Hommel z Wrocławskiego Centrum Badań EIT +, dr hab. inż. Michał Makowski (konsorcjum Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i PCO S.A.), dr Izabela Sabała z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz dr hab. inż. Mariusz Zdrojek (konsorcjum Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i nanoEMI Sp. z o.o.).

Prof. Michał Dadlez z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie jest natomiast laureatem programu TEAM-TECH Core Facility, który oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Dzięki grantowi w wysokości prawie 3,5 mln zł powstać ma innowacyjna procedura spektrometrii mas na potrzeby diagnostyki medycznej w ośrodkach służby zdrowia.

"Dzięki temu możliwa będzie poprawa jakości opieki zdrowotnej dla wybranych grup chorych" – mówi prof. Dadlez.

Zespół prof. Dadleza będzie również wspomagać firmy farmaceutyczne w tworzeniu nowych leków lub w kontroli jakości leków generycznych. Stanie się to przez opracowywanie nowych procedur pomiarowych farmakokinetyki nowo opracowywanych potencjalnych leków i procedur oceny jakości strukturalnej generycznych przeciwciał terapeutycznych.

Właśnie trwa nabór do kolejnych konkursów w programach TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TEACH Core Facility oraz do pierwszego konkursu w TEAM-TECH Core Facility Plus - nowym programie FNP finansowanym ze środków PO IR. Wnioski można składać do 20 czerwca br.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022