Nauka dla Społeczeństwa

02.04.2023
PL EN
16.05.2017 aktualizacja 16.05.2017

Ponad 463 mln zł dla naukowców od NCN

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz trzeci – międzynarodowy konkurs POLONEZ. Naukowcom prowadzącym badania podstawowe w ramach czterech konkursów przyznano ponad 463 mln zł.

OPUS, PRELUDIUM i SONATA to najpopularniejsze konkursy Narodowego Centrum Nauki, agencji finansującej badania podstawowe. W maju konkursy te rozstrzygnięto po raz dwunasty, przyznając polskim naukowcom niemal 435 mln zł. NCN ogłosił również wyniki konkursu POLONEZ 3, w którym finansowanie przyznawane jest naukowcom przyjeżdżającym do Polski z zagranicy. W trzeciej edycji zwycięskie projekty otrzymają łącznie 28 mln zł.

We wszystkich czterech konkursach zgłoszono łącznie prawie 4220 projektów, z czego do finansowania skierowano 1042 projekty. W konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA współczynnik sukcesu wyniósł 26 proc. Znacznie trudniej było uzyskać pozytywny wynik w konkursie POLONEZ – tam finansowanie otrzymało 10 proc. zgłoszonych projektów.

"Wskaźnik sukcesu w naszych trzech najpopularniejszych konkursach wzrósł o dwa punkty procentowe w porównaniu z dziesiątą edycją, której wyniki ogłaszaliśmy dokładnie rok temu – tłumaczy dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki. – Obecnie w większości konkursów wskaźnik sukcesu oscyluje wokół 30 proc. To korzystna proporcja, umożliwiająca z jednej strony docenienie wielu projektów, a z drugiej – zachowanie konkurencyjności całego systemu".

W konkursie OPUS 12 startować mógł każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 409 projektów, których autorzy otrzymają łącznie 304 mln zł.

Wśród nagrodzonych badaczy znalazł się między innym dr hab. Przemysław Bąbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakowski psycholog będzie kontynuował swoje badania nad doświadczeniem bólu w ramach projektu „Społeczny kontekst bólu. Wpływ informacji społecznych dotyczących bólu na doświadczenie i pamięć bólu”, na który otrzymał ponad 884 tys. zł.

PRELUDIUM 12 było skierowane do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. Tym razem finansowanie w wysokości 39 mln zł otrzymają 372 projekty.

W ramach konkursu PRELUDIUM zostaną zrealizowane między innymi badania Aleksandry Hernik z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, poświęcone przyczynom i przebiegowi zaburzeń hematologicznych, które towarzyszą chorobom tarczycy. Projektowi przyznano finansowanie w wysokości 149 tys. zł.

SONATA 12 to natomiast konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie do finansowania wybrano 224 wnioski. Budżet konkursu wyniesie 91 mln zł.

Jednym z nagrodzonych naukowców jest dr Andrzej Siódmok z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. W ramach projektu „Kolorowa precyzja dla Wielkiego Zderzacza Hadronów” będzie on pracować nad udoskonaleniem metod pomiarowych przez rozwój generatorów przypadków Monte Carlo, czyli swego rodzaju „wirtualnych zderzaczy hadronów”. Na swoje badania dr Siódmok otrzyma 136 tys. zł.

POLONEZ 3 należy do grupy konkursów NCN nakierowanych na wzmocnienie współpracy między polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. Program umożliwia przyjazd zagranicznych uczonych na staże badawcze do Polski. Do sfinansowania skierowano 37 wniosków na łączną kwotę 28 mln zł.

Do grona badaczy przyjeżdżających do naszego kraju należy m.in. dr Asiya Bulatova, która swój staż odbędzie na Uniwersytecie Warszawskim. Na projekt „Science of the Self: Human Agency in Formalist Theories of Literature and Biomedical Research, 1917-1925” badaczka otrzymała 590 tys. zł.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 i POLONEZ 3 można sprawdzić na stronie Narodowego Centrum Nauki (http://ncn.gov.pl).

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023