Nauka dla Społeczeństwa

02.04.2023
PL EN
08.05.2017 aktualizacja 08.05.2017

Od środy w Kielcach Dni Narodowego Centrum Nauki

Sympozjum o roli systemu grantowego w poprawie jakości badań w Polsce będzie głównym wydarzeniem 5. edycji Dni Narodowego Centrum Nauki. Dwudniowe przedsięwzięcie, na które złożą się także warsztaty dla naukowców i pracowników administracyjnych uczelni, rozpocznie się w środę w Kielcach.

Dni NCN to cykliczna impreza organizowana przez Narodowe Centrum Nauki - rządową agencję wykonawczą, finansującą projekty z zakresu badań podstawowych. Od pięciu lat centrum we współpracy z kolejnymi polskimi uczelniami zaprasza pracowników naukowych i administracyjnych z całego kraju do udziału w warsztatach i spotkaniach, poświęconych aktualnej ofercie grantowej. Najnowsza edycja odbędzie się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

"Dni Narodowego Centrum Nauki to dla nas ważne wydarzenie i zdecydowanie coś więcej, niż tylko kolejne szkolenie" – podkreślił cytowany w komunikacie przesłanym PAP dyrektor NCN, prof. Zbigniew Błocki.

"Dwa dni spędzone na wspólnej pracy i rozmowach z przedstawicielami kolejnych regionów akademickiej Polski pozwalają nam wszystkim, zarówno pracownikom, jak i Radzie NCN, lepiej poznać lokalny punkt widzenia, objaśnić ostatnie posunięcia Centrum, skonsultować kierunek zmian i wypracować wspólne rozwiązania" – podkreślił profesor.

Kolejną edycję wydarzenia, organizowaną we współpracy z gospodarzami Dni NCN 2017 – władzami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - wzbogacono o sympozjum, poświęcone znaczeniu systemu grantowego w Polsce we wzmacnianiu doskonałości naukowej. Spotkanie odbędzie się w czwartek, w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego kieleckiej uczelni.

Podczas sympozjum wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin, wypowie się na temat doskonałości naukowej w strategii rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wpływ działalności Narodowego Centrum Nauki na jakość badań naukowych w Polsce podsumuje natomiast przewodniczący Rady NCN, prof. Janusz Janeczek. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisław Kistryn oraz rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński poruszą temat roli systemu grantowego – odpowiednio - w tworzeniu wiodących ośrodków naukowych w Polsce oraz w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w obszarze nauki.

W drugiej części sympozjum o badaniach finansowanych przez NCN wypowiedzą się laureaci konkursów Centrum. Dr hab. Jakub Szlachetko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) opowie o odnawialnej energii i absorpcji światła w nanomateriałach, a dr Marta Woźniak (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN) przedstawi zagadnienie badania tkanin średniowiecznej Nubii. Z kolei dr Magdalena Kulma (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) wygłosi prezentację "Rozszyfrowywanie lizeniny, czyli co kryją w sobie toksyny".

Uczestnicy Dni NCN – tak jak w poprzednich latach - będą mogli skorzystać z oferty szkoleniowej Centrum. Warsztaty potrwają dwa dni. Pracownicy administracyjni jednostek naukowych, zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów finansowanych przez NCN dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować wniosek od strony formalnej, a także poznają zagadnienia związane z obsługą projektu przyjętego do realizacji - aż do etapu rozliczenia i zamknięcia prac. Poruszony zostanie również temat kontroli realizacji projektu w jednostce.

Specjalne warsztaty przygotowano także dla potencjalnych wnioskodawców projektów - naukowców, którzy nie kierują i dotąd nie kierowali projektem badawczym finansowanym przez resort nauki, Komitet Badań Naukowych lub NCN. Tematyka warsztatów obejmie zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych, kwestię rzetelności badań naukowych, przygotowanie merytorycznej części wniosku i kosztorysów, ocenę wniosków w systemie peer review oraz analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych. Uczestnicy będą mogli wypróbować nabytą wiedzę podczas samodzielnej pracy nad elementami wniosku o finansowanie.

Udział w warsztatach wymagał wcześniejszej rejestracji. Wstęp na sympozjum jest wolny.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej NCN

http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Dni NCN honorowym patronatem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest PAP - Nauka w Polsce.

PAP - Nauka w Polsce

ban/ lt/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023