Nauka dla Społeczeństwa

24.04.2024
PL EN
29.04.2017 aktualizacja 29.04.2017

Podkarpackie/ PGZ będzie współpracować z czterema uczelniami

Staże dla studentów oraz wspólne prace nad komercjalizacją badań zakłada podpisane w piątek w Stalowej Woli (Podkarpackie) porozumienie o współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową i czterema uczelniami wyższymi.

Uczelnie, które podpisały porozumienie, to Politechnika Rzeszowska, Politechnika Świętokrzyska, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Jak powiedział w czasie uroczystości wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki, przemysł zbrojeniowy ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki.

„Te kontrakty, które płyną teraz do firm z PGZ, pozwolą, żeby polski przemysł stanął na nogi, żeby te ostatnie fragmenty polskiego przemysłu zachowane w polskich rękach, dawały impuls polskiej gospodarce. Aby tak się stało, potrzebna jest współpraca z uniwersytetami i politechnikami” - podkreślił.

Kownacki zaznaczył, że w zakładach PGZ brakuje młodych inżynierów oraz wykształconych pracowników i tutaj jest największe pole do współpracy między przemysłem zbrojeniowym i uczelniami.

Wiceminister podkreślił, że podpisane w piątek porozumienie to nowy etap współpracy między PGZ a światem nauki. „Chciałbym, aby w ramach tego porozumienia zostały opracowane rozwiązania i były one racjonalne, przyniosły korzyści polskiej armii i były wykorzystywane na całym świecie” - powiedział Kownacki.

Z kolei prezes PGZ Błażej Wojnicz podkreślił, że współpraca przemysłu z obszarem nauki jest jednym z priorytetów Grupy.

„Tylko rozwój, nakłady skierowane na badania, spowodują, że wyjdziemy z tej zapaści, w jakiej polski przemysł jeszcze niedawno się znajdował. To pozwoli nam nabrać więcej możliwości i dostarczać lepszy, doskonalszy sprzęt dla polskiego wojska, który będzie mógł być z dumą eksportowany. Tego nie da się uzyskać bez współpracy z uczelniami” - przekonywał Wojnicz.

O potrzebie nowej kadry inżynierów mówił również prezes Huty Stalowa Wola Bernard Cichocki, który stwierdził, że firmy zbrojeniowe mogą zaoferować młodym ludziom interesujące, dobrze płatne miejsca pracy. „My, kreując miejsca pracy, pomożemy młodym ludziom, a oni swoją wiedzą, energią i zapałem pomogą w rozwoju naszej spółki. Dlatego tak ważna jest dzisiejsza uroczystość” - dodał Cichocki.

Nadzieję na dobrą współpracę wyrazili również przedstawiciele uczelni, które przystąpiły do porozumienia.

Jak powiedział prorektor Politechniki Rzeszowskiej Grzegorz Budzik, uczelnie zyskują możliwość współpracy z najlepszym, najnowocześniejszym przemysłem w Polsce.

Natomiast rektor Politechniki Świętokrzyskiej Wiesław Trąmpczyński zwrócił uwagę, że dzięki porozumieniu uczelnie będą miały kontakt z nowoczesnymi technologiami, które nierozerwalnie związane są z obronnością. „Dodatkowo nasi studenci będą mogli pracować z tych zakładach, a nie wyjeżdżać za granicę” - powiedział.

W ramach podpisanego w piątek porozumienia współpraca między PGZ a uczelniami będzie realizowana poprzez m.in. wspólne prowadzenie prac rozwojowych z zakresu technologii obronnych (także mających na celu komercjalizację wypracowanych rozwiązań), ubieganie się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, organizowanie wspólnych konferencji, szkoleń i warsztatów, organizowanie staży i praktyk zawodowych w spółkach wchodzących w skład PGZ. Jednym z kluczowych założeń podpisanych umów jest tworzenie nowych kierunków, specjalności i studiów dedykowanych potrzebom polskiego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa.

Zgodnie z podpisaną umową pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego będą angażować się w realizację wspólnych prac rozwojowych, dotyczących technologii obronnych. Dokument przewiduje także wsparcie KUL-u przez Grupę w tworzeniu nowych kierunków i specjalności studiów, dedykowanych również potrzebom nowo formowanych Wojsk Obrony Terytorialnej.

Politechnika Rzeszowska będzie współpracować z PGZ w zakresie prac rozwojowych, dotyczących projektów lotniczych, kosmicznych i satelitarnych, a także związanych z obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową, systemami bezzałogowych statków powietrznych, systemami dowodzenia i zobrazowania pola walki, bronią strzelecką, artyleryjską i rakietową.

Umowa podpisana pomiędzy PGZ i Politechniką Świętokrzyską przewiduje wspólne prowadzenie prac rozwojowych związanych z systemami naprowadzania, dynamiką i sterowaniem obiektami ruchomymi, innowacyjnymi technologiami wytwarzania oraz nowoczesnymi materiałami. Współpraca będzie dotyczyć także prac nad wykorzystaniem kompozytów, np. tzw. „pianki metalicznej”. Dokument zakłada również, że na bazie potencjału naukowo-badawczego i laboratoryjnego Politechniki zostanie utworzone Centrum Badań Uzbrojenia Bezzałogowych Obiektów Ruchomych (CBUBOR), które będzie stanowić zaplecze dla spółek obronnych skonsolidowanych w Grupie PGZ.

Ponadto Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oferuje współpracę w obszarach technologicznym, ogólnoinżynierskim, diagnostyki i eksploatacji pojazdów samochodów oraz badań fizycznych.

PGZ, utworzona w ramach konsolidacji przemysłu zbrojeniowego zapisanej w Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej z 2013 r., skupia ponad 60 spółek, w których pracuje 17,6 tys. osób; łącznie ma udziały w ponad stu spółkach i roczne przychody na poziomie 5 mld zł.(PAP)

huk/ akw/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024