Nauka dla Społeczeństwa

10.12.2022
PL EN
22.12.2016 aktualizacja 22.12.2016

Budżet w 2017 r.: 8,4 mld zł na naukę, ok.16 mld zł na uczelnie

W budżecie wszystkich ministerstw na 2017 r. przewidziano łącznie 8,4 mld zł na naukę i blisko 16 mld zł na szkolnictwo wyższe - podsumowała wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Teresa Czerwińska. Zaznaczyła, że są to kwoty wyższe niż w roku 2016.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Teresa Czerwińska w rozmowie z PAP podsumowała, że jeśli chodzi o nakłady na naukę w budżetach wszystkich ministerstw, to wyniosą one w 2017 r. w sumie 8,4 mld zł. "W stosunku do roku bieżącego będzie to wzrost o 2 proc., czyli o 162 mln zł" - powiedziała wiceminister.

Pieniądze na naukę przewidziane są nie tylko w budżecie resortu nauki - tam zarezerwowanych jest 7,41 mld zł ale również np. w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej (700 mln zł), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (80 mln zł), Ministerstwa Środowiska (30 mln zł) i Ministerstwa Rozwoju (30 mln zł).

Jak skomentowała wiceminister, łączne wydatki na naukę wyniosą w przyszłym roku 0,43 proc. PKB, co oznacza nieznaczny spadek - o setną część punktu procentowego - w stosunku do roku 2016 (w mijającym roku wskaźnik ten wyniósł 0,44 proc. PKB).

W budżecie samego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponad 6 mld zł stanowią środki krajowe. Środki europejskie mają wynieść prawie 1,35 mld zł.

Czerwińska wyjaśniła, dlaczego środki unijne na naukę w przyszłym roku nie są tak wysokie, jak można by się było spodziewać. "Mamy dopiero początek perspektywy wydatkowania, a początki zawsze są trudne. Podobnie było w perspektywie 2007-2013. Ale to nie znaczy, że te środki tracimy - tylko przesuwamy je w czasie. Jeśli chodzi o wysokość środków z UE, to spodziewamy się, że ich kumulacja nastąpi w 2018 r." - skomentowała. Wyjaśniła, że środki europejskie wydatkowane będą m.in. w ramach konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Budżet tej rządowej agencji wyniesie 3 mld zł.

Z kolei budżet drugiej z agencji podległych MNiSW - Narodowego Centrum Nauki - wynieść ma 1,2 mld zł, a więc o 17 proc. więcej, niż w kończącym się roku. "To największy w historii budżet dla tej agencji. Pokazujemy, jakie priorytety ma ministerstwo" - skomentowała Teresa Czerwińska.

Jak wymieniła wiceminister, w budżecie MNiSW 2,4 mld zł przeznaczone będzie na utrzymanie tzw. potencjału badawczego, a na tzw. dotacje celowe (to m.in. restrukturyzacja, badania młodych naukowców, publikacje monografii, Wirtualna Biblioteka Nauki) przewidziano prawie 300 mln zł.

Ministerstwo w przyszłym roku planuje też przegląd specjalnych programów i urządzeń badawczych (do grupy tej należy np. finansowana osobną ścieżką infrastruktura badawcza, unikalna w skali kraju, jak choćby reaktor, akcelerator, superkomputer). "Chcemy na nie przeznaczyć nawet o 50 proc. więcej środków, niż w tym roku" - skomentowała rozmówczyni PAP.

Jeśli chodzi o budżetowe środki na szkolnictwo wyższe - w budżetach różnych ministerstw przeznaczonych jest na ten cel łącznie niemal 15,98 mld zł (z rezerwą celową). Samo MNiSW na szkolnictwo wyższe chce w przyszłym roku wydać blisko 13 mld zł. W 2016 r. budżet na szkolnictwo wyższe w resorcie nauki wyniósł nieco mniej, bo 12,88 mld zł (z rezerwą celową).

"Pozytywną informacją jest to, że pomimo niżu demograficznego nakłady na szkolnictwo pozostają na podobnym poziomie" - dodała Teresa Czerwińska.

PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

lt/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022