Nauka dla Społeczeństwa

04.12.2023
PL EN
01.07.2016 aktualizacja 01.07.2016

Blisko 43 mln zł na zwiększenie mobilności młodych naukowców od NCN

Blisko 43 mln zł na stypendia doktorskie oraz staże krajowe dla młodych naukowców przeznaczyło Narodowe Centrum Nauki w rozstrzygniętych właśnie programach Etiuda 4 i Fuga 5. Finansowanie uzyskało w nich 199 projektów naukowych.

Spośród 570 wniosków złożonych w obu konkursach do finansowania zakwalifikowano 199 projektów. Łącznie naukowcy otrzymali ponad 42 mln 700 tys. zł.

"Głównym celem obu rozstrzygniętych dziś konkursów jest zwiększenie mobilności polskiego środowiska naukowego, a w szczególności młodszych badaczy" – komentuje dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki. "Kontakt z innym otoczeniem niż to, w którym się kształciliśmy i zdobywaliśmy pierwsze doświadczenia, jest niezwykle wartościowy tak dla pojedynczych naukowców, jak i dla całej polskiej nauki. Im wcześniej rozpocznie się proces nawiązywania współpracy z innymi ośrodkami, tym większa szansa na tworzenie się dużych i różnorodnych zespołów badawczych w przyszłości – a na takich zespołach opiera się współczesna nauka. Jednak przeprowadzka do innego miasta czy kraju to duży wysiłek organizacyjny i finansowy. Naszym zadaniem jest wsparcie najbardziej obiecujących naukowców w tym trudnym, ale kluczowym etapie rozwoju ich kariery" - zaznacza prof. Błocki.

Etiuda to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Oprócz finansowego wsparcia w wysokości 3 tys. zł miesięcznie laureaci konkursu odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym, w którym będą mogli rozwijać swoje projekty naukowe w środowisku najlepszych specjalistów z danej dziedziny.

W tegorocznej edycji przyznano łącznie ponad 10,7 mln zł na 128 projektów. Najwyższe finansowanie - ponad 110 tys. zł - otrzymał Jakub Zdarta z Politechniki Poznańskiej, prowadzący badania dotyczące immobilizacji – procesu wiązania enzymów z nierozpuszczalnym nośnikiem, co zwiększa ich odporność i wydłuża aktywność. Spośród projektów humanistycznych wysokie finansowanie - ponad 104 tys. zł - trafi do Dominiki Czerniawskiej-Szejdy z Uniwersytetu Warszawskiego, która opisze nawiązywanie współpracy przez polskie środowisko naukowe, w tym kwestię mobilności badaczy. W ramach nauk o życiu za 103 tys. zł zrealizowane zostaną między innymi badania Justyny Piłat z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, poświęcone nowatorskiej metodzie leczenia nowotworów – fotoimmunoterapii.

Z kolei Fuga jest konkursem na staże podoktorskie, adresowanym do badaczy, którzy uzyskali stopień doktora maksymalnie siedem lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Każdy z autorów zwycięskich projektów spędzi od roku do trzech lat w wybranej przez siebie krajowej jednostce naukowej, znajdującej się w innym województwie niż macierzysta jednostka stażysty. Oprócz kosztów stażu środki przyznane w konkursie pozwolą sfinansować przeprowadzenie badań.

Na 71 projektów finansowanych w ramach konkursu Fuga przeznaczono nieco ponad 32 mln zł. Najwyższe dofinansowanie – 612 tys. zł – otrzyma w nim siedem projektów. W tym gronie znalazła się dr Aleksandra Jaworska z Uniwersytetu Warszawskiego, badająca spektroskopię SERS – technikę, która może pomóc we wczesnym wykrywaniu mutacji genowych, prowadzących m.in. do powstawania czerniaka czy nowotworów jelita grubego. Inna badaczka - dr Urszula Doboszewska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, podda analizie rolę cynku w rozwoju i terapii padaczki. Wśród projektów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych najwyższe finansowanie wyniosło 468 tys. zł. Taką kwotę otrzyma m.in. dr Marta Marecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, starająca się odpowiedzieć na pytanie, czemu niektórzy uczą się słów nowego języka z łatwością, podczas gdy innym nauka sprawia problemy.

Lista nagrodzonych projektów jest dostępna na stronie: www.ncn.gov.pl

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023