Nauka dla Społeczeństwa

02.04.2023
PL EN
18.05.2016 aktualizacja 18.05.2016

Ponad 36 mln zł dla naukowców przyjeżdżających do Polski od NCN

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

48 projektów badawczych otrzyma ponad 36 mln zł w - rozstrzygniętej przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) - pierwszej edycji konkursu POLONEZ. Skierowany jest on do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych.

W ramach pierwszej edycji konkursu do NCN wpłynęło 419 wniosków, z których zespół ekspertów wyłonił 48 zarekomendowanych do finansowania.

"Cieszę się z tak dużego zainteresowania naszym nowym konkursem. Mam nadzieję, że pobyt zagranicznych badaczy w Polsce przyczyni się do wymiany wiedzy i nawiązywania nowych kontaktów" – mówi dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki. "Warto zauważyć, że wśród laureatów znajdują się nie tylko obcokrajowcy, ale również Polacy, powracający do kraju po pobycie w zagranicznych ośrodkach. To ważne, by utalentowani polscy badacze widzieli dla siebie przyszłość nie tylko na Zachodzie, ale także w polskich placówkach, a konkursy takie jak POLONEZ mogą się do tego istotnie przyczynić" - dodaje.

W grupie nauk o życiu aż pięć projektów otrzymało najwyższe finansowanie sięgające ponad 921 tys. zł. Dwa z nich zostaną zrealizowane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dwa na warszawskim Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, jeden – na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Autorem ostatniego z wymienionych projektów jest dr Olaf Thalmann, biolog ewolucyjny i genetyk. Na poznańskiej uczelni przeprowadzi badania, które pozwolą lepiej poznać przeszłość naszego gatunku, a także pomogą w zrozumienia mechanizmów związanych ze współczesnymi chorobami związanymi z żywieniem i innymi elementami stylu życia.

W kategorii nauk ścisłych najwyższe finansowanie, ponad 921 tys. zł., otrzymały trzy projekty. Ich autorami byli badacze współpracujący z Uniwersytetem Warszawskim, radomskim Instytutem Technologii Eksploatacji oraz Centrum Badań Molekularnych w Łodzi. Za planowane przez łódzką placówkę badania odpowiada dr hab. Sławomir Rubinsztajn, polski naukowiec, pracujący dotąd dla amerykańskiego przemysłu chemicznego. Jego projekt poświęcony jest opracowaniu nowych siloksanowych materiałów hybrydowych.

Spośród projektów z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce najwyższe finansowanie w wysokości ponad 767 tys. zł. zespół ekspertów przyznał dr Hannie Kozinskiej-Witt na realizację projektu „Jews in Krakow’s municipal self-government in the Galicial period (1866-1914)” na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dr. Leonidowi Kulikovowi, który zrealizuje projekt „Labile verbs and the evolution of transitivity types in Indo-European” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

POLONEZ adresowany jest do osób posiadających stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy. Aplikować mogli badacze, którzy w okresie trzech lat przed terminem ogłoszenia konkursu nie mieszkali, nie pracowali, ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy. Czas pobytu naukowca w Polsce to 12 lub 24 miesiące. Oprócz grantu badawczego laureaci konkursu otrzymają wynagrodzenie, dodatek rodzinny oraz wezmą udział w programie szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje. Jednostki naukowe przyjmujące zagranicznych badaczy otrzymają natomiast 20 proc. z przyznanego w konkursie finansowania.

Konkurs POLONEZ jest współfinansowany z programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.

Pełna lista rankingowa pierwszej edycji konkursu została opublikowana na stronie NCN.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023