Ministerstwo Edukacji i Nauki

27.05.2022
PL EN
18.05.2016 aktualizacja 18.05.2016

Ponad 36 mln zł dla naukowców przyjeżdżających do Polski od NCN

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

48 projektów badawczych otrzyma ponad 36 mln zł w - rozstrzygniętej przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) - pierwszej edycji konkursu POLONEZ. Skierowany jest on do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych.

W ramach pierwszej edycji konkursu do NCN wpłynęło 419 wniosków, z których zespół ekspertów wyłonił 48 zarekomendowanych do finansowania.

"Cieszę się z tak dużego zainteresowania naszym nowym konkursem. Mam nadzieję, że pobyt zagranicznych badaczy w Polsce przyczyni się do wymiany wiedzy i nawiązywania nowych kontaktów" – mówi dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki. "Warto zauważyć, że wśród laureatów znajdują się nie tylko obcokrajowcy, ale również Polacy, powracający do kraju po pobycie w zagranicznych ośrodkach. To ważne, by utalentowani polscy badacze widzieli dla siebie przyszłość nie tylko na Zachodzie, ale także w polskich placówkach, a konkursy takie jak POLONEZ mogą się do tego istotnie przyczynić" - dodaje.

W grupie nauk o życiu aż pięć projektów otrzymało najwyższe finansowanie sięgające ponad 921 tys. zł. Dwa z nich zostaną zrealizowane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dwa na warszawskim Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, jeden – na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Autorem ostatniego z wymienionych projektów jest dr Olaf Thalmann, biolog ewolucyjny i genetyk. Na poznańskiej uczelni przeprowadzi badania, które pozwolą lepiej poznać przeszłość naszego gatunku, a także pomogą w zrozumienia mechanizmów związanych ze współczesnymi chorobami związanymi z żywieniem i innymi elementami stylu życia.

W kategorii nauk ścisłych najwyższe finansowanie, ponad 921 tys. zł., otrzymały trzy projekty. Ich autorami byli badacze współpracujący z Uniwersytetem Warszawskim, radomskim Instytutem Technologii Eksploatacji oraz Centrum Badań Molekularnych w Łodzi. Za planowane przez łódzką placówkę badania odpowiada dr hab. Sławomir Rubinsztajn, polski naukowiec, pracujący dotąd dla amerykańskiego przemysłu chemicznego. Jego projekt poświęcony jest opracowaniu nowych siloksanowych materiałów hybrydowych.

Spośród projektów z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce najwyższe finansowanie w wysokości ponad 767 tys. zł. zespół ekspertów przyznał dr Hannie Kozinskiej-Witt na realizację projektu „Jews in Krakow’s municipal self-government in the Galicial period (1866-1914)” na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dr. Leonidowi Kulikovowi, który zrealizuje projekt „Labile verbs and the evolution of transitivity types in Indo-European” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

POLONEZ adresowany jest do osób posiadających stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy. Aplikować mogli badacze, którzy w okresie trzech lat przed terminem ogłoszenia konkursu nie mieszkali, nie pracowali, ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy. Czas pobytu naukowca w Polsce to 12 lub 24 miesiące. Oprócz grantu badawczego laureaci konkursu otrzymają wynagrodzenie, dodatek rodzinny oraz wezmą udział w programie szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje. Jednostki naukowe przyjmujące zagranicznych badaczy otrzymają natomiast 20 proc. z przyznanego w konkursie finansowania.

Konkurs POLONEZ jest współfinansowany z programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.

Pełna lista rankingowa pierwszej edycji konkursu została opublikowana na stronie NCN.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022