Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
12.10.2015 aktualizacja 12.10.2015

Niemal 10,5 mln zł na polsko-niemieckie projekty badawcze

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

17 najlepszych projektów otrzyma łącznie prawie 10,5 mln zł w konkursie BEETHOVEN. W poniedziałek ogłoszono wyniki pierwszej edycji tego konkursu zorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (DFG).

W ramach konkursu rozpatrywane były wnioski o finansowanie projektów badawczych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce realizowanych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły badawcze.

Konkurs BEETHOVEN został ogłoszony 12 września 2014 r. Kierownik zespołu w polskiej części projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Czas trwania projektu mógł być zaplanowany na minimum rok, a maksimum trzy lata. Minimalna wartość polskiej części prac to 150 tys. zł, nie została natomiast określona górna granica finansowania dla jednego projektu.

Ocena merytoryczna była przeprowadzana wspólnie przez NCN oraz DFG i składała się z dwóch etapów. W pierwszym etapie zgłoszenia (w tej edycji było ich 96) podlegały ocenie wstępnej, której, na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-niemieckim wniosku o finansowanie projektu badawczego, dokonali wskazani przez NCN i DFG eksperci. W drugim etapie projekty oceniane były przez inny zespół ekspertów.

Niemiecka Wspólnota Badawcza jest organizacją grantową, finansującą badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych. Jest to stowarzyszenie, w którego skład wchodzą niemieckie uniwersytety badawcze, instytucje badawcze i stowarzyszenia naukowe. DFG działa jako podmiot prawa prywatnego, a finansowane jest głównie ze środków krajów związkowych oraz rządu federalnego.

Porozumienie o współpracy między Narodowym Centrum Nauki a Niemiecką Wspólnotą Badawczą podpisano 19 lutego 2014 r. w Krakowie. W uroczystości wzięli wtedy udział szefowie obu agencji oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023