Nauka dla Społeczeństwa

14.08.2022
PL EN
16.06.2015 aktualizacja 16.06.2015

„Cedynia w czasie i przestrzeni” – konferencja popularnonaukowa

Widok na grodzisko z drona w trakcie trwania badań grodziska w ramach: „Polsko-niemieckich warsztatów pt. „Nowoczesne metody w archeologii”,”, które miały miejsce w Cedyni w dniach 16-20 września 2013 r. Fot.: mat. prasowe. Widok na grodzisko z drona w trakcie trwania badań grodziska w ramach: „Polsko-niemieckich warsztatów pt. „Nowoczesne metody w archeologii”,”, które miały miejsce w Cedyni w dniach 16-20 września 2013 r. Fot.: mat. prasowe.

Przeszłość Cedyni to nie tylko bitwa, ale nadal szerzej nieznane pasjonujące dzieje regionu Nadodrza. Nie tylko o znanej z podręczników historii wiktorii Mieszka I nad wojskami margrabiego Hodo debatować będą naukowcy różnych specjalności 19 czerwca w Klasztorze Cedynia – zabytkowym budynku z przełomu XIII i XIV w.

Spotkanie zorganizowano z okazji święta miasta i 1043. rocznicy bitwy pod Cedynią. To już czwarta konferencja popularnonaukowa poświęcona Cedyni i ziemi cedyńskiej. Przedstawiciele przodujących polskich ośrodków naukowych zaprezentują swoje przemyślenia dotyczące regionu.

„Cedynia nieodłącznie kojarzy się mieszkańcom Polski i Pomorza z bitwą Mieszka I z 972 r. O starciu tym napisano już wiele, jednak inne wątki z dziejów tego regionu są również warte opisania - wyjaśnia dr Paweł Migdalski z Uniwersytetu Szczecińskiego, inicjator spotkania. – Konferencja jest właśnie okazją do prezentacji wybranych kwestii związanych z historyczną ziemią cedyńską i jej okolicami. Wykraczamy daleko poza nauki zajmujące się czasem – historię oraz archeologię – i sięgamy do przestrzeni – środowiska, jego budowy geologicznej, przyrody, czy znajdującego się tu cennego dziedzictwa przeszłości”.

Jak zauważa dr Migdalski, zwycięstwo pod Cedynią na długie wieku zostało zapomniane – odnotowało je jedynie dwóch niemieckich biskupów w XI wieku. Przypomniano sobie o nim dopiero w czasach nowożytnych. W XX wieku, po II wojnie światowej, bitwa stała się polskim miejscem pamięci razem z drugą bitwą – forsowaniem Odry pod pobliskimi Siekierkami w 1945 r. Na tych wątkach skupili się naukowcy zgodnie z obowiązującym obrazem dziejów Ziem Odzyskanych, pomijając zupełnie okres od połowy XIII do połowy XX w. „Tak doszło do sytuacji, w której poza paroma wątkami z epoki średniowiecznej historia miasta jawiła się jako biała plama, a o jej bogactwie świadczyły cenne acz niedoceniane zabytki” – komentuje dr Migdalski.

Naukowcy postanowili rzucić nowe światło na region. Dlatego od kilku z inicjatywy dr. Migdalskiego lat podejmowane są interdyscyplinarne projekty wydawnicze i terenowe, jak zbadanie metodami nieinwazyjnymi grodziska w Cedyni. Ich wyniki udostępniane są w czasie corocznych cedyńskich konferencji.

Tegoroczne spotkanie podzielono na dwa panele zatytułowane „Przestrzeń” i „Czas”. W pierwszym poruszone zostaną wątki dotyczące krajobrazu geologicznego na przykładzie Wzgórza Waldensów, przyrodniczego – Rezerwatu Bielinek i dziedzictwa kulturowego w postaci dawnej zabudowy folwarcznej oraz projektu zbadania głębin odrzańskich pod kątem kryjących się w nich zabytków. W drugim badacze zaprezentują tematykę historyczną poświęconą polityczno-cywilizacyjnemu kontekstowi bitwy cedyńskiej. Omówione będą też znaleziska archeologiczne - militaria wczesnośredniowieczne odkrywane w okolicach Cedyni.

Konferencja odbywa się w ramach corocznych Dni Cedyni. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://dnicedyni.cedynia.pl/  Wstęp wolny.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022