Nauka dla Społeczeństwa

06.02.2023
PL EN
13.03.2015 aktualizacja 13.03.2015

Badacze morza z nagrodami za artykuły o Bałtyku

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Sześcioro badaczy otrzymało nagrody im. dra inż. Tomasza Jóźwiaka oraz im. dra inż. Jerzego Masłowskiego za dwa artykuły poświęcone badaniom Morza Bałtyckiego, opublikowane w międzynarodowym piśmie: „Oceanological and Hydrobiological Studies".

Międzynarodowe czasopismo „Oceanological and Hydrobiological Studies” wydaje Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydawnictwem DeGruyter. Od 2012 roku jego redakcja przyznaje dwie nagrody dla najlepszych prac opublikowanych na łamach czasopisma. Są to dwie oddzielne nagrody: im. dra inż. Tomasza Jóźwiaka oraz im. dra inż. Jerzego Masłowskiego. Wysokość każdej z nich wynosi 5 tys. zł. Obie ufundowały rodziny przedwcześnie zmarłych naukowców, związanych z badaniami Morza Bałtyckiego.

Nagroda im. dra inż. Tomasza Jóźwiaka przyznawana jest autorom najlepszego artykułu dotyczącego ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. Patron nagrody, dr inż. Tomasz Jóźwiak był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego i specjalizował się w badaniach ochrony środowiska morskiego. Nagrodę jego imienia za najlepszy artykuł poświęcony problematyce ochrony środowiska Morza Bałtyckiego otrzymała praca autorstwa Marty Kobusińskiej, Marii Skauradszun i Elżbiety Niemirycz.

Nagroda im. dra inż. Jerzego Masłowskiego przyznawana jest autorom najlepszego artykułu dotyczącego biologii Morza Bałtyckiego. Patron nagrody był pracownikiem naukowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie, specjalizował się w badaniach bentosu Zatoki Pomorskiej. Nagrodę im. dra inż. Jerzego Masłowskiego za najlepszy artykuł poświęcony zagadnieniom biologii Morza Bałtyckiego otrzymała praca autorstwa Mariusza Sapoty, Piotra Bałazego i Zuzanny Mirny.

Pismo „Oceanological and Hydrobiological Studies" istnieje nieprzerwanie od 1971 roku. Początkowo wydawane było nieregularnie, jedynie w języku polskim, jako „Studia i Materiały Oceanologiczne”, przez Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk, a po nawiązaniu współpracy z Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, od roku 1991, kwartalnik publikowany jest tylko w języku angielskim.

Uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów połączone z krótkimi prezentacjami tematyki poruszonej w nagrodzonych artykułach odbędzie się 13 marca 2015 roku w budynku „Sinic” Instytutu Oceanografii UG.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023