Nauka dla Społeczeństwa

02.04.2023
PL EN
08.02.2015 aktualizacja 08.02.2015

Blisko 171 milionów złotych na badania od Narodowego Centrum Nauki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

122 naukowców z całej Polski otrzymało niemal 171 milionów złotych na badania podstawowe w trzech konkursach Narodowego Centrum Nauki. Za otrzymane pieniądze naukowcy będą m.in. poszukiwali przyczyn dysleksji, markerów chorób nowotworowych, przyjrzą się eurolektowi, czyli unijnej odmianie języka polskiego.

We wszystkich trzech konkursach złożono 920 wniosków, zaś finansowanie otrzymało 13,3 proc. spośród nich.

W konkursie MAESTRO 6 nagrodzono 14 projektów, których kierownicy zrealizują badania za ponad 45 mln zł. Nagrodzeni będą się zajmowali m.in. poszukiwaniem przyczyn dysleksji, badaniem struktur trudnych układów białkowych z użyciem nowych metod spektrometrii mas i poszukiwaniu markerów chorób nowotworowych. Najwyższe finansowanie w konkursie MAESTRO 6, bo blisko 4 mln zł zdobył projekt pt. "OGLE-IV: Największy Przegląd Zmienności Nieba", kierowany przez prof. Andrzeja Udalskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

O finansowanie w programie mogli się starać doświadczeni naukowcy, którzy chcą zrealizować pionierskie badania naukowe, np. interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki lub wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Efektem ich badań mogą być istotne odkrycia naukowe. Wskaźnik sukcesu, czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do liczby wszystkich wniosków złożonych w MAESTRO 6 wyniósł prawie 9 proc.

51 projektów nagrodzono w konkursie HARMONIA 6. Zwycięzcy otrzymają w sumie blisko 53 mln zł. Wśród nagrodzonych nich znalazł się m.in. projekt obejmujący udział w utrzymaniu, zbieraniu i analizie danych eksperymentu CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN; prace nad znaczeniem reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnym oraz badania nad przywracaniem funkcji mózgu u myszy drogą przeszczepów neuronalnych. Najwyższe finansowanie w konkursie zdobył projekt pt. CDKG/Ph1: czy istnieje uniwersalny mechanizm regulujący stabilność genomu u traw? kierowany przez prof. Roberta Hasteroka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – na jego realizację NCN przekaże blisko 2 mln zł.

W konkursie HARMONIA Narodowe Centrum Nauki wspiera projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, które nie są współfinansowane ze środków zagranicznych. Polscy naukowcy wnioskują tu o finansowanie badań realizowanych bezpośrednio we współpracy z partnerem z zagranicznej jednostki naukowej, w ramach programów lub inicjatyw obejmujących więcej krajów oraz z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Wskaźnik sukcesu w konkursie HARMONIA 6 wyniósł 14,5 proc.

W ramach konkursu SONATA BIS 4 NCN sfinansuje 57 projektów, których wartość wynosi blisko 73 mln zł. Projekt o największym budżecie sięgającym 2 mln zł, będzie realizowany przez dr. Rafała Czajkowskiego z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Jego zespół będzie pracował nad rolą kory retrosplenialnej w pamięci przestrzennej i nawigacji. Inni laureaci będą zajmować się m.in. genetyką ekologiczną sikory bogatki w nowym, długoterminowym badaniu populacyjnym; eurolektem, czyli unijną odmianą języka polskiego i jej wpływem na polszczyznę urzędową czy też kwantowym przetwarzaniem danych.

Głównym celem projektów finansowanych w konkursie SONATA jest stworzenie nowego zespołu naukowego, złożonego z badaczy nieposiadających jeszcze habilitacji lub tytułu profesora. Wskaźnik sukcesu w konkursie SONATA BIS 4 wyniósł 13,8 proc.

"W ocenie wniosków przykładamy szczególną wagę do jakości proponowanych badań i ich znaczenia dla rozwoju dyscypliny. Ważne jest, by waga naukowa projektów miała znaczenie globalne, co oczywiście nie oznacza, że sama ich tematyka nie może dotyczyć lokalnych problemów związanych na przykład z historią, geografią czy geologią Polski, a także naszą kulturą lub problemami społecznymi polskich wsi i miast" – podkreślił dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk.

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania są dostępne na stronie internetowej.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023