Nauka dla Społeczeństwa

03.12.2023
PL EN
03.01.2015 aktualizacja 03.01.2015

Naukowcy z SGH badają prawa pasażerów w Europie

Fot. Fotolia / Fot. Fotolia /

Naukowcy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier sprawdzą przystosowanie transportu kolejowego, autobusowego i lotniczego do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich, niewidomych, starszych i innych - poinformował rzecznik Szkoły Głównej Handlowej (SGH).

Końcowy raport z badania oceni przystosowanie transportu kolejowego, autobusowego i lotniczego w tych krajach do potrzeb pasażerów z ograniczoną sprawnością ruchową.

Określenie "osoby z ograniczoną sprawnością ruchową" (PRM – passenger with reduced mobility) w transporcie oznacza osoby na wózkach inwalidzkich, niewidomych i niedowidzących, głuchych i niedosłyszących, kobiety w ciąży oraz osoby starsze.

Głównym celem projektu jest analiza bieżącej sytuacji legislacyjnej w zakresie praw pasażerów w transporcie i zbadanie praktycznych konsekwencji regulacji prawnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i niepełnosprawnych w każdym z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej – V4. W każdym z krajów, w którym realizowane jest badanie, naukowcy będą zbierać opinie osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej. Zapytają o znajomość ich praw oraz ocenę dostępności transportu publicznego - informuje rzecznik SGH, Marcin Poznań.

Projekt realizuje Katedra Transportu Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, Wydział Transportu im. Jana Pernera Uniwersytetu w Pardubicach, Wydział Ekonomiki Transportu i Komunikacji Uniwersytetu w Żylinie oraz Wydział Technologii Transportu i Ekonomii Politechniki Budapesztańskiej. Badanie jest realizowane dzięki finansowaniu z Funduszu Wyszehradzkiego.

W Unii Europejskiej prawa pasażerów zostały określone w trzech rozporządzeniach UE (odnoszących się stosownie do transportu lotniczego, kolejowego i autobusowego). Państwa członkowskie są zobowiązane do ich stosowania i pomocy osobom z ograniczoną sprawnością ruchową - tak, by mogły się one jak najswobodniej przemieszczać.

Do końca marca 2015 r. powstanie raport z badania ankietowego, przeprowadzonego wśród osób z różnych grup pasażerów z ograniczoną sprawnością ruchową w czterech krajach. Raport pokaże stopień znajomości praw pasażerów w transporcie. Ankietowani na potrzeby raportu ocenią poziom dostępności usług transportu kolejowego, autobusowego i lotniczego - tłumaczy Marcin Poznań.

W Polsce partnerem projektu badania ankietowego jest Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych oraz Dział Spraw Osób Niepełnosprawnych SGH.

PAP - Nauka w Polsce

zan/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023