Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
14.11.2014 aktualizacja 14.11.2014

Niemal 285 mln zł otrzymają naukowcy od Narodowego Centrum Nauki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Blisko 285 mln zł na realizację badań podstawowych otrzymali naukowcy w siódmej edycji konkursów: Opus, Preludium i Sonata, rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Złożono w nich łącznie ponad 5 tys. wniosków, z czego finansowanie otrzymało 715 projektów.

Spośród oferty konkursowej NCN największą popularnością cieszy się Opus. "W siódmej edycji, we wszystkich trzech grupach nauk (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne) do finansowania zakwalifikowano 362 projekty na kwotę niemal 215 mln zł" - informuje Narodowe Centrum Nauki w przesłanym PAP komunikacie.

Konkurs jest skierowany do wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego przez nich stopnia czy tytułu naukowego. Ze środków NCN można finansować tu różne rodzaje aktywności badawczej, m.in. zakup aparatury, zatrudnienie współpracowników, wyjazdy badawcze.

240 projektów nagrodzono zaś w konkursie Preludium. Otrzymały one dofinansowanie o łącznej wartości ponad 25 mln zł. Skierowany jest on do badaczy, którzy rozpoczynają swoją karierę naukową. Osoba składająca wniosek nie może posiadać stopnia naukowego doktora, dlatego najliczniejszą grupę wnioskodawców stanowią studenci studiów doktoranckich.

W siódmej edycji konkursu Sonata do finansowania zakwalifikowano 113 wniosków, którym przyznano łącznie niemal 45 mln zł. Mogą z niego korzystać osoby posiadające stopień naukowy doktora nie dłużej niż od pięciu lat. W ramach konkursu możliwy jest zakup nowoczesnej aparatury badawczej w celu stworzenia unikatowego warsztatu naukowego.

Jak informuje NCN, w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce rozdzielono niemal 48 mln zł, w naukach o życiu ponad 120 mln zł, zaś w naukach ścisłych i technicznych ponad 116 mln zł.

Najwyższe finansowanie w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce otrzyma projekt "Historia osadnicza irackiego Kurdystanu 2" kierowany przez dr. hab. Rafała Kolińskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wart prawie 1,5 mln zł projekt będzie realizowany w ramach konkursu Opus7.

W grupie nauk o życiu finansowanie w wysokości niemal 2 mln zł uzyskał kierowany przez dr. Tadeusza Osadnika projekt dotyczący profilowania metabolicznego osób z klasycznymi i genetycznymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej. Projekt będzie realizowany w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, również w programie Opus.

W naukach ścisłych i technicznych rekordowe finansowanie przekraczające 1,5 mln zł przyznano projektowi pt. "Inteligentny detektor promieniowania z komunikacją międzypikselową oraz pomiarem czasu zachodzenia zdarzeń do implementacji w technologiach o ekstremalnej gęstości upakowania". Badania kierowane będą przez dr. hab. inż. Grzegorza Deptucha z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

"Wnioski są oceniane przez naszych ekspertów w dwóch etapach, przy czym na drugim etapie angażujemy również ekspertów zagranicznych. Cieszy nas, że z konkursu na konkurs wzrasta udział recenzji zagranicznych w ogólnej liczbie recenzji. W przypadku konkursów Opus7, Preludium7 i Sonata7 eksperci spoza kraju wykonali niemal 50 proc. recenzji w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, w naukach o życiu – 94 proc., zaś w naukach ścisłych i technicznych – 62 proc." – mówi dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk.

Pełna lista laureatów konkursów we wszystkich trzech grupach nauk znajduje się na stronie: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-11-13-wyniki-konkursow

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023