Nauka dla Społeczeństwa

07.07.2022
PL EN
23.10.2014 aktualizacja 23.10.2014

Prof. Adam Daniel Rotfeld doktorem honoris causa UMCS

Fot. PAP/ Tomasz Koryszko 22.10.2014 Fot. PAP/ Tomasz Koryszko 22.10.2014

Wybitny polski dyplomata, znawca problematyki bezpieczeństwa, prof. Adam Daniel Rotfeld otrzymał w środę tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie.

Senat UMCS przyznał mu tę najwyższą godność akademicką za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badania współczesnych stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego, profesjonalną działalność dyplomatyczną na rzecz pokoju i porozumienia oraz współpracę z lubelską uczelnią.

Promotorka doktoratu honorowego, prof. Iwona Hofman z UMCS podkreśliła, że prof. Rotfeld jest autorem lub redaktorem 22 książek wydanych w prestiżowych oficynach, które mają fundamentalne znaczenie w diagnozowaniu zmieniających się stosunków międzynarodowych, a cechuje go jako badacza „suwerenność intelektualna umożliwiająca głoszenie poglądów zdystansowanych od doraźnych interesów i celów podmiotów politycznych”.

„Dzięki innowacyjnemu myśleniu Adam Daniel Rotfeld przywraca polityce domenę wartości; tak też, jako głęboko humanistyczne i obywatelsko zaangażowane postrzegane są dorobek i sylwetka profesora” – powiedziała Hofman.

„Znaczenie myśli politycznej profesora Rotfelda polega na ożywieniu debaty naukowej przez wprowadzenie wymiaru praktycznego – własnych zawodowych doświadczeń i obserwacji – w schemat teorii i metodologii stosunków międzynarodowych jako dziedziny badań naukowych” – dodała Hofman.

Prof. Rotfeld w swoim wystąpieniu nawiązał do sytuacji w światowej polityce. Podkreślił, że o ile w okresie zimnowojennym stabilność świata wynikała z systemu bipolarnego, to obecnie „mamy świat policentryczny”, w którym zmieniają się reguły stosunków międzynarodowych. „Te zasady dopiero wymagają wypracowania. My się przybliżamy do momentu, kiedy trzeba wypracować swego rodzaju mandat do uzgodnienie nowego systemu, opartego na nowych regułach gry” – powiedział Rotfeld.

W wykładzie opublikowanym przez UMCS w okolicznościowym wydawnictwie prof. Rotfeld wskazał, że priorytetowym zadaniem, jakie stoi przed demokratycznymi państwami wspólnoty transatlantyckiej, jest „wypracowanie takiego systemu norm i procedur, które skutecznie chroniłyby podstawy ich liberalno-demokratycznego ustroju”. „Bowiem ład międzynarodowy oparty na wartościach demokracji jest gwarancją pokoju, wolności i dobrobytu” – podkreślił Rotfeld.

Zaznaczył jednocześnie, że znaczna część aktorów na globalnej scenie politycznej nie uznaje za uniwersalne fundamentalnych wartości świata zachodniego, takich jak pluralizm polityczny, demokratyczna legitymizacja władzy, indywidualne prawa i swobody jednostki. Reguły nowego systemu nie mogą tego ignorować.

„Tak pojmowany policentryczny system wymaga uznania, że świat jest heterogeniczny, a nie homogeniczny. Oznacza to konieczność wypracowania i uznania na podstawie consensusu nowych reguł wynikających z politycznego zróżnicowania społeczności międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w.” – napisał Rotfeld.

List z gratulacjami dla prof. Rotfelda wystosował m.in. prezydent Bronisław Komorowski. W uroczystości uczestniczyła minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska.

Prof. Adam Daniel Rotfeld urodził się w 1938 r. w Przemyślanach koło Lwowa. Jego rodzice zostali zamordowani przez hitlerowców w 1943 r. On sam przetrwał pod nazwiskiem Czerwiński w klasztorze zakonu studytów w greckokatolickim Uniowie. Po wojnie został repatriowany do Polski i umieszczony w domu dziecka w Krakowie.

Ukończył Wydział Dyplomatyczno-Konsularny Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie i podyplomowe Studium Dziennikarskie UW. Doktorat z nauk prawnych obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1990 r. w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2001 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1991-2002 był dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w Sztokholmie (SIPRI). W latach 2001-2005 zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego z nominacji prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego; w 2005 r. był ministrem spraw zagranicznych. Uczestniczył w negocjacjach i rozmowach dyplomatycznych dotyczących najważniejszych problemów międzynarodowych. Od 2008 r. współprzewodniczy Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych, zaś od 2011 r. jest przewodniczącym Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

PAP - Nauka w Polsce

kop/ gma/ krf/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022