Nauka dla Społeczeństwa

02.12.2023
PL EN
05.06.2014 aktualizacja 05.06.2014

Jesienią w Krakowie spotkanie nt. metod geofizycznych w archeologii

W listopadzie w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbędzie się trzecia konferencja z cyklu „Metody geofizyczne w archeologii polskiej”. Tym razem naukowcy skupią się na zagadnieniu roli metod geofizycznych w ochronie dziedzictwa archeologicznego. Do końca czerwca należy zgłosić chęć prezentacji referatu.

Jak informują organizatorzy, wystąpienia mogą dotyczyć również projektów prowadzonych za granicą, w których Polacy biorą udział bądź nimi kierują. Referaty mogą mieć również bardziej ogólny charakter – niekoniecznie muszą prezentować konkretne przykłady zastosowania różnych metod geofizycznych na zagrożonych zniszczeniem stanowiskach archeologicznych. Spotkanie składać się będzie z części referatowej i posterowej, którym towarzyszyć będą targi usług geofizycznych.

Poza referatami związanymi z wiodącym tematem spotkania, przyjmowane będą wystąpienia o tematyce analogicznej do poruszanej podczas poprzednich spotkań, czyli dotyczące metodyki badań i przykładów zastosowań metody. Można również przygotować referat dotyczący historii geofizyki archeologicznej.

Pierwsze spotkanie z cyklu odbyło się w czerwcu 2010 roku w Warszawie, w siedzibie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Kolejne sympozjum odbyło się w listopadzie 2012 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Wtedy nabrało międzynarodowego charakteru.

Patronat nad konferencją objęli Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, International Society for Archaeological Prospection (ISAP) - wiodąca w świecie organizacja zajmująca się geofizyką archeologiczną oraz Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.

Spotkanie odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2014 r. w auli Polskiej Akademii Umiejętności (ul. Sławkowska 17) w Krakowie. Organizatorami konferencji są: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacja Geoarcheologia.pl.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://www.geofizyka.org.pl

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023