Nauka dla Społeczeństwa

04.10.2022
PL EN
19.05.2014 aktualizacja 19.05.2014

Rektorzy polskich i ukraińskich uczelni podpisali umowę o współpracy

Zwiększenie wymiany studenckiej i naukowej, realizowanie wspólnych projektów badawczych to główne cele umowy podpisanej w poniedziałek między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy.

Ramową umowę o współpracy między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy (Union of Rectors of Higher Educational Institutions of Ukraine – URHEIU) podpisali w Warszawie przewodniczący obu instytucji: prof. Wiesław Banyś i rektor Kijowskiego Uniwersytetu - prof. Leonid V. Huberski.

"Umowa będzie nowym otwarciem w stosunkach między Polską a Ukrainą. To spotkanie ma dla nas szczególne znaczenie w nieprostej sytuacji, w jakiej znalazła się dzisiaj Ukraina" - powiedział w poniedziałek Huberski. Zaznaczył, że obecnie około 120 uczelni ukraińskich współpracuje z uniwersytetami z Polski, to zmusza do sprecyzowania zasad m.in. wymiany kadr i studentów. "Umowa ma ogólny charakter i trzeba będzie do niej dopiero opracować konkretne programy robocze" - podkreślił.

Głównym celem porozumienia jest m.in. nasilenie wymiany studenckiej i naukowej, realizowanie wspólnych projektów badawczych oraz lepsze wykorzystanie osiągnięć uczonych obu krajów dla rozwoju nauki w Polsce i na Ukrainie. Umowa podpisana jest na pięć lat i będzie automatycznie przedłużana na kolejne lata.

"Dyplomacja +miękkich+ rozwiązań: dyplomacja naukowa, kulturalna czy ekonomiczna, zyskują na znaczeniu. Budują i wzmacniają relacje społeczne, służą lepszemu rozumieniu siebie nawzajem. Badania naukowe, wymiana studentów i szkolenia to tak naprawdę najlepsza forma miękkiej dyplomacji. Mam nadzieję, że kolejnym naszym krokiem będzie podpisanie umowy między ministrem nauki Polski i ministrem nauki Ukrainy o współpracy" - powiedziała przed podpisaniem umowy minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Przypomniała, że już teraz Polska Akademia Nauk i Narodowa Akademia Nauk Ukrainy prowadzą wspólnie około 50 projektów badawczych, a na polskich uczelniach studiuje 15 tys. ukraińskich studentów.

"Na ukraińskich uczelniach jest ogromy potencjał naukowy i badawczy. Umowa rozszerzy dotychczasową współpracę o nowe inicjatywy, będziemy mogli np. tworzyć wspólne konsorcja badawcze. Będą też nowe inicjatywy dotyczące tworzenia wspólnych rankingów, publikacji, kursów dotyczących zarządzania uczelniami. Chciałabym też by Narodowe Centrum Nauki utworzyło polsko-ukraiński program badań. Ukraina może liczyć także na nasze wsparcie przy korzystaniu z pieniędzy europejskiego programu Horyzont 2020" - wyliczała minister nauki.

Przewodniczący KRASP, prof. Wiesław Banyś zaznaczył, że jednym z projektów już realizowanych przez Polskę i Ukrainę jest m.in. analiza porównawcza systemów szkolnictwa wyższego w Polsce i na Ukrainie, zainicjowana przez Fundację Rektorów Polskich. Planowane jest też aktywniejsze włączenie się przedstawicieli uczelni polskich i ukraińskich w realizację projektu European University Association ATENA, którego celem jest modernizacja systemów szkolnictwa wyższego w krajach Europy Wschodniej, w tym na Ukrainie.

Związek Rektorów Uczelni Ukrainy jest instytucją zrzeszającą 125 rektorów uczelni ukraińskich. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich skupia 108 rektorów akademickich uczelni publicznych i prywatnych.

Pod koniec kwietnia br. w Kijowie porozumienie o współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi uczelniami technicznymi podpisała również Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mki/ mow/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022